×
บทนำการจัดการระบบสะสมคะแนน

        ในการทำธุรกิจ การรักษาลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าซ้ำๆ จะส่งผลดีต่อตัวธุรกิจในระยะยาว ซึ่งการจะดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกครั้ง ทางร้านค้าเองอาจจะต้องมีกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้า ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการดึงดูดลูกค้านั้นก็คือการใช้ระบบสะสมคะแนน เพื่อกระตุ้นยอดการซื้อ ให้ลูกค้าซื้อสินค้าและรับคะแนนจากการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง จนลูกค้าสามารถนำคะแนนจากการซื้อมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป

        ซึ่งระบบสะสมคะแนนเป็นอีกคุณสมบัติที่ทางตะกร้าออนไลน์ได้เตรียมให้เป็นทางเลือกในการทำการตลาดของคุณ โดยการใช้งานระบบสะสมคะแนน จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ

        - การตั้งค่าระบบสะสมคะแนน

        - การตรวจสอบคะแนนสะสม

        - การใช้งานคะแนนสะสม


คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.