×
บทนำการจัดการรูปแบบภาษี

        ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์มีระบบภาษีไว้รองรับให้คุณสามารถใช้งาน เพื่อนำมาคำนวณราคาสินค้าที่ต้องการขายภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งการขายสินค้าบนโลกออนไลน์เราสามารถทำการค้ากับต่างประเทศได้ ทำให้รูปแบบภาษีที่ต้องจัดเก็บในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยการใช้งานคุณสามารถสร้างกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขในการใช้งานภาษีที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ หรือที่ตัวสินค้าโดยตรงได้ เพื่อให้คุณสามารถมีรูปแบบภาษีที่จะนำมาใช้งานให้ตรงตามความต้องการ โดยคุณสามารถจัดการรูปแบบภาษีได้ดังนี้
        1. การสร้างรูปแบบภาษีที่ต้องการ
        2. การแก้ไขรูปแบบภาษี
        3. การลบรูปแบบภาษี


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.