×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการจัดการส่วนลดเชิงปริมาณ

บทนำการจัดการส่วนลดเชิงปริมาณ

        ในกรณีที่คุณต้องการส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าชนิดนั้นเป็นจำนวนมากสามารถทำได้ด้วยการเลือกใช้คุณสมบัติ “ส่วนลดเชิงปริมาณ”

        การใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ คุณต้องทำการสร้างรูปแบบส่วนลดที่ต้องการก่อน และนำมาใช้งานกับสินค้าที่ตรงกับรูปแบบส่วนลดเชิงปริมาณที่สร้างไว้ เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดอาจจะมีส่วนลดที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นระบบร้านค้าออนไลน์ของทางตะกร้าออนไลน์จึงเปิดโอกาสให้คุณสามารถสร้างรูปแบบส่วนลดเชิงปริมาณได้หลายแบบ โดยการจัดการส่วนลดเชิงปริมาณมีดังนี้

        - การสร้างรูปแบบส่วนลดเชิงปริมาณ

        - การแก้ไขรูปแบบส่วนลดเชิงปริมาณ

        - การนำส่วนลดเชิงปริมาณไปใช้งาน

        - การซื้อสินค้าที่มีส่วนลดที่หน้าร้านค้าออนไลน์ 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.