×
บทนำการจัดการออเดอร์ (Order)
        เมื่อคุณทำการจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณเสร็จสิ้นและเปิดให้ลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ จนเกิดการซื้อขายนั้น ทางระบบตะกร้าออนไลน์มีช่องทางให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีรายการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเข้ามาแล้วหรือไม่ ผ่าน 2 ช่องทางคือ

        1. ผ่านทางอีเมล์ : โดยช่องทางนี้ ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรายการสั่งซื้อเข้าสู่อีเมล์ที่ทางเจ้าของร้านค้าได้เชื่อมต่อไว้ (การใช้งานอีเมล์สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ การตั้งค่าอีเมล์)

        2. ผ่านระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ : โดยช่องทางนี้ ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์จะพบรายการสั่งซื้อสินค้าจากทางลูกค้าผ่านการเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เข้าไปใช้เพื่อจัดการออเดอร์ในขั้นต่อไปได้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.