×
บทนำการจัดการเมนูหน้าร้าน

        ในการจัดการเมนูที่ต้องการให้ปรากฎที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำ หรือ เลือกใช้งานเฉพาะเมนูที่ต้องการได้ โดยคุณคลิกเลือกที่เมนู “จัดการเมนู” และคลิกเลือกเมนูย่อย “รายการเมนู” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูรายการเมนู        จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของ “เมนูหน้าร้าน” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2) ซึ่งคุณจะเห็นรายชื่อเมนูมาตรฐานที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ร้านค้า โดยมีข้อมูลดังนี้

        - ID :  แสดง ID ของเมนู ระบบกำหนดให้อัติโนมัติไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

        - ชื่อเมนู : แสดงชื่อเมนูที่ไปปรากฏในหน้าเว็บไซต์ร้านค้า

        - ลิงค์เมนู : แสดงลิงค์ของเมนูที่ลูกค้าคลิกที่เมนูดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าเว็บเพจตามลิงค์ดังกล่าว

        - เปิดหน้าใหม่? : แสดงสถานะของการแสดงหน้าเว็บเพจว่าเปิดหน้าต่างใหม่ หรือแสดงหน้าเว็บเพจโดยรีเฟรช (Refresh) จากหน้าต่างเดิม หากแสดงด้วยเครื่องหมายถูก แสดงว่าที่เมนูดังกล่าวจะเปิดหน้าต่างใหม่ แต่ถ้าแสดงด้วยเครื่องหมายกากบาท แสดงว่าที่เมนูดังกล่าว จะแสดงหน้าเว็บเพจโดยรีเฟรช (Refresh) จากหน้าต่างเดิม

        - เปิดใช้งาน : แสดงสถานะการใช้งานเมนู หากแสดงด้วยเครื่องหมายถูก แสดงว่าที่เมนูดังกล่าวมีการแสดงที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ แต่ถ้าแสดงด้วยเครื่องหมายกากบาท แสดงว่าที่เมนูดังกล่าว จะไม่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        - แก้ไข : เมนูที่เข้าใช้จัดการแก้ไขเมนู


รูปที่ 2 การแสดงเมนูหน้าร้าน


โดยการดำเนินการการจัดการเมนูหน้าร้านคุณสามารถจัดการได้ดังนี้

        • การเพิ่มเมนูหน้าร้าน

        • การแก้ไขเมนูหน้าร้าน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.