×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการจัดการเมนูหน้าร้าน

บทนำการจัดการเมนูหน้าร้าน

        ในการจัดการเมนูที่ต้องการให้ปรากฎที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำ หรือ เลือกใช้งานเฉพาะเมนูที่ต้องการได้ โดยคุณคลิกเลือกที่เมนู “จัดการเมนู” และคลิกเลือกเมนูย่อย “รายการเมนู” ดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 เมนูรายการเมนู

 

        จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลของ “เมนูหน้าร้าน” (รูปที่ 2) ซึ่งคุณจะเห็นรายชื่อเมนูมาตรฐานที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลดังนี้
                - ID : แสดง ID ของเมนู ระบบกำหนดให้อัติโนมัติไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้
                - ชื่อเมนู : แสดงชื่อเมนูที่ไปปรากฏในหน้าเว็บไซต์ร้านค้า
                - ลิงค์เมนู : แสดงลิงค์ของเมนูที่ลูกค้าคลิกที่เมนูดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าเว็บเพจตามลิงค์ดังกล่าว
                - เปิดหน้าใหม่? : แสดงสถานะของการแสดงหน้าเว็บเพจว่าเปิดหน้าต่างใหม่ หรือแสดงหน้าเว็บเพจโดยรีเฟรช (Refresh) จากหน้าต่างเดิม หากแสดงด้วยเครื่องหมายถูก แสดงว่าที่เมนูดังกล่าวจะเปิดหน้าต่างใหม่ แต่ถ้าแสดงด้วยเครื่องหมายกากบาท แสดงว่าที่เมนูดังกล่าว จะแสดงหน้าเว็บเพจโดยรีเฟรช (Refresh) จากหน้าต่างเดิม
                - เปิดใช้งาน : แสดงสถานะการใช้งานเมนู หากแสดงด้วยเครื่องหมายถูก แสดงว่าที่เมนูดังกล่าวมีการแสดงที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ แต่ถ้าแสดงด้วยเครื่องหมายกากบาท แสดงว่าที่เมนูดังกล่าว จะไม่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
                - แก้ไข : เมนูที่เข้าใช้จัดการแก้ไขเมนู

 

รูปที่ 2 การแสดงเมนูหน้าร้าน

 

        โดยการดำเนินการการจัดการเมนูหน้าร้านคุณสามารถจัดการเบื้องต้นได้คือ การเพิ่มเมนูหน้าร้าน และการแก้ไขเมนูหน้าร้าน

 

- เพิ่มเมนูหน้าร้าน คลิก

- แก้ไขเมนูหน้าร้าน คลิก

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.