×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการจัดการแผนกสินค้า

บทนำการจัดการแผนกสินค้า

        โดยปกติแล้วสินค้าที่วางจำหน่ายตามหน้าร้านหรือห้างสรรพสินค้า จะมีการจัดสินค้าเป็นแผนกต่างๆให้สะดวกต่อการค้นหาหรือเลือกซื้อของลูกค้า ซึ่งระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ เปิดโอกาสให้คุณจัดการกับแผนกสินค้าได้เอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาและเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น โดยคุณสามารถจัดการกับแผนกสินค้าได้ดังนี้

        1. การเพิ่มแผนกสินค้า

        2. การแก้ไขแผนกสินค้า

        3. การจัดเรียงแผนกสินค้า

        4. การลบแผนกสินค้า

        5. การใช้งานแผนกสินค้า

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.