×
บทนำการจัดโปรโมชั่นซื้อเป็นเซต

        การทำการตลาดบางที เจ้าของร้านค้าอาจจะต้องมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อสินค้า โดยระบบร้านค้าออนไลน์ของทางตะกร้าออนไลน์ มีคุณสมบัติการจัดทำโปรโมชั่นแบบซื้อเป็นคู่ ในราคาที่ถูกลงให้กับเจ้าของร้านค้าได้นำไปใช้เป็นโปรโมชั่นดึงดูดให้เกิดยอดขายที่มากขึ้น

        ในการใช้งานโปรโมชั่นซื้อเป็นคู่ถูกกว่า จะเปิดโอกาสให้ทางเจ้าของร้านค้าทำการจัดคู่สินค้าที่ซื้อร่วมกันแล้วลูกค้าจะจ่ายน้อยลงได้ด้วยตนเอง โดยเลือกสินค้าที่ขายในร้านค้าออนไลน์ตามปรกติ มาตั้งราคาได้ตามต้องการ ซึ่งการจัดการโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า มีหัวข้อดังต่อไปนี้

        - การกำหนดการแสดงผลโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท

        - การสร้างโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท

        - การแสดงผลและลักษณะการซื้อสินค้าโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทที่หน้าร้านค้าออนไลน์ แต่ละหัวข้อมีลักษณะการจัดการดังนี้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.