×
หน้าหลัก>การตลาดขั้นสูง>การตั้งค่าพิกเซลของ Facebook (Facebook Pixel)>บทนำการตั้งค่าพิกเซลของ Facebook (Facebook Pixel)
บทนำการตั้งค่าพิกเซลของ Facebook (Facebook Pixel)

          พิกเซลของ Facebook คือรหัส JavaScript ที่นำไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของโฆษณา เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการของผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าของโฆษณาสนใจ
          ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของคุณ เพื่อประโยชน์จากการลงโฆษณาบน Facebook คุณต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Facebook และเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดยขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้
          1. การสร้างรหัสพิกเซล
          2. การติดตั้ง Facebook Pixel  
          3. ข้อมูลเหตุการณ์ที่ระบบร้านค้าออนไลน์อนุญาตให้ใช้งาน
          4. การใช้งานข้อมูล Facebook Pixel

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.