×
บทนำการรีวิวสินค้าจากเจ้าของร้าน

        ในฐานะเจ้าของร้าน ระบบตะกร้าออนไลน์ อนุญาตให้เจ้าของร้านสามารถเข้ามาจัดการรีวิวสินค้าทุกรีวิวในระบบได้ โดยคุณสามารถจัดการได้ 3 กรณี คือ
        - การเพิ่มรีวิวสินค้าโดยเจ้าของร้าน
        - การแก้ไขรีวิวสินค้า 
        - การลบหรือปิดใช้งานการแสดงรีวิวสินค้า


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.