×
บทนำการสร้างรูปแบบส่วนลดเชิงปริมาณ

        ในการเริ่มต้นสร้างรูปแบบส่วนลดเชิงปริมาณ คุณต้องทราบปริมาณของสินค้าที่ต้องการจัดส่วนลด และจำนวนของเงินที่ต้องการลดราคาให้เรียบร้อยก่อน จึงเริ่มดำเนินการสร้างรูปแบบส่วนลดเชิงปริมาณ โดยขั้นตอนมีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ จากนั้นให้คุณคลิกที่เมนูหลัก “การตลาด” (หมายเลข 1) จากนั้นคลิกที่เมนูย่อย “ส่วนลดเชิงปริมาณ” (หมายเลขที่ 2) ดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูส่วนลดเชิงปริมาณ


        

        2. คุณจะพบพื้นที่การจัดการส่วนลดเชิงปริมาณดังตัวอย่างรูปที่ 2 ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเติมรายการส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการนำไปใช้กับสินค้าที่ต้องการลดราคาได้ตามต้องการ
 

รูปที่ 2 พื้นที่การแสดงรายการส่วนลดเชิงปริมาณ


        โดยข้อมูลที่แสดงในหน้ารายการส่วนลดเชิงปริมาณมีดังนี้
                - ID : แสดงเลขประจำตัวของส่วนลดเชิงปริมาณ
                - ชื่อกลุ่ม : แสดงชื่อของส่วนลดเชิงปริมาณที่ได้สร้างไว้
                - ประเภทของการลดราคา : แสดงประเภทของการลดราคาตามปริมาณการซื้อสินค้า โดยมีแบบ Percentage และ Price
                - ลดตัวเลือกของสินค้าด้วย? : แสดงข้อมูลการลดราคาตัวเลือกของสินค้า หากข้อมูลแสดงเปิด หมายถึงการลดราคารวมกับตัวเลือกของสินค้า และถ้าเป็นปิด หมายถึงการลดราคาจะไม่รวมกับตัวเลือกของสินค้า
                - แก้ไข : ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นของส่วนลดเชิงปริมาณให้คลิกที่สัญลักษณ์แก้ไขนี้เพื่อเข้าไปดำเนินการ
                - ดูรายละเอียด : ในกรณีที่ต้องการเข้าไปจัดการเงื่อนไขการลดราคาสินค้าตามปริมาณ ในส่วนลดที่ต้องการสามารถคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ดูรายละเอียดนี้ได้


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.