×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการเปิด-ปิดใช้งาน หรือการลบวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

บทนำการเปิด-ปิดใช้งาน หรือการลบวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

         ในการใช้งานวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้าในแต่ละรูปแบบ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานวิธีการจัดส่งรูปแบบใดบ้าง โดยที่บ้างครั้งในการปิดการใช้งานคุณอาจจะไม่ต้องการลบทิ้งออกจากระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ แต่เพียงต้องการแค่ไม่ให้ลูกค้าได้ใช้วิธีการคิดค่าจัดส่งนั้น ดังนั้นขั้นตอนการดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี

        - การเลือกเปิด-ปิดใช้งานวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

        - การลบช่วงราคา หรือช่วงน้ำหนักที่ไม่ต้องการภายในวิธีคิดค่าจัดส่ง

        - การลบการใช้งานวิธีการจัดส่งสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.