×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บทนำการเพิ่มวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

บทนำการเพิ่มวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้า

การเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้าคุณสามารถเลือกใช้งานวิธีการจัดส่ง ทางเจ้าของร้านค้าสามารถเลือกใช้งานในรูปแบบที่ต้องการได้ โดยขั้นตอนในการจัดการค่าจัดส่งสินค้าในแต่ละรูปแบบ คุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามต้องการ

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เมนูย่อย "ตั้งค่าการจัดส่ง" ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 การเพิ่มวิธีการตั้งค่าขนส่ง

 

        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียด “ส่วนจัดการค่าวิธีจัดส่งสินค้าของคุณ” ให้คุณคลิก "เพิ่มการจัดส่ง" เพื่อเพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 ปุ่มเพิ่มการจัดส่ง

 

- เพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่

- กำหนดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า

- เพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งสินค้าแบบตามน้ำหนัก

- เพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งแบบตามยอดรวมออเดอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.