×
บทนำการเพิ่มสินค้า

        คุณสามารถมาดำเนินการเพิ่มสินค้าเข้าไปในหมวดสินค้าได้ตามต้องการ เบื้องต้นหากคุณยังไม่ได้ทำการเพิ่มหมวดสินค้า ทางระบบร้านค้าออนไลน์ได้มีหมวดสินค้ารองรับไว้ในเบื้องต้น 1 หมวดชื่อ “หมวดตั้งต้น” ให้คุณได้ทดลองเพิ่มสินค้าในร้านค้าของคุณ

        โดยปรกติแล้วเวลาเพิ่มสินค้าคุณสามารถกำหนดได้ว่าในการเพิ่มสินค้าของคุณต้องการความรวดเร็ว หรือต้องการความละเอียดในการระบุข้อมูลสินค้า ซึ่งขั้นตอนการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ  การเพิ่มสินค้าแบบง่าย และ การเพิ่มสินค้าแบบขั้นสูง 

       ซึ่งครั้งแรกของการเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้า ในส่วนของการเพิ่มสินค้าจะกำหนดให้เป็นการเพิ่มสินค้าแบบง่าย แต่คุณสามารถกำหนดรูปแบบการเพิ่มสินค้าได้ด้วยตนเองว่าต้องการจะกำหนดข้อมูลให้สินค้าในระดับใด

        แนะนำให้คุณทำการตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้าที่ต้องการก่อนการดำเนินการเพิ่มสินค้าทุกครั้ง


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.