×
บทนำการเพิ่มสินค้า

        เมื่อคุณสร้างหมวดสินค้าตามที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย คุณสามารถมาดำเนินการเพิ่มสินค้าเข้าไปในหมวดได้ตามต้องการ ซึ่งการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ การเพิ่มสินค้าแบบง่าย และการเพิ่มสินค้าแบบขั้นสูง 

        โดยปรกติแล้วเวลาเพิ่มสินค้า คุณสามารถกำหนดได้ว่าในการเพิ่มสินค้าของคุณต้องการความรวดเร็ว หรือต้องการความละเอียดในการระบุข้อมูลสินค้า ซึ่งครั้งแรกของการเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้า ในส่วนของการเพิ่มสินค้า จะกำหนดให้เป็นการเพิ่มสินค้าแบบง่าย แต่คุณสามารถกำหนดรูปแบบการเพิ่มสินค้าได้ด้วยตนเองว่าต้องการจะกำหนดข้อมูลให้สินค้าในระดับใด 

        แนะนำให้คุณทำการตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้าที่ต้องการก่อนการดำเนินการเพิ่มสินค้าทุกครั้ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.