×
บทนำการใช้งาน Affiliate

        Affiliate คือการเพิ่มยอดขายสินค้า ด้วยการให้ผู้ที่สนใจมาเป็นตัวแทนในการนำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณไปโฆษณา หรือแนะนำบอกต่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยที่คุณเป็นผู้ดูแลจัดการสินค้าด้วยตนเอง และแบ่งค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่น (Commission) ให้ตัวแทนเมื่อเค้าสามารถแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าได้ ในที่นี้หมายถึงลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าและไม่มีการยกเลิกออเดอร์, มีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย และสถานะการดำเนินการในออเดอร์เสร็จสิ้น โดยจะคำนวณจากราคาของสินค้า ถ้าในกรณีที่มีส่วนลดจะคิดจากราคาหลังจากหักค่าส่วนลดเรียบร้อยแล้ว โดยค่าคอมมิชชั่นนี้จะไม่รวมภาษีและไม่รวมค่าจัดส่ง
        ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อใช้ระบบ Affiliate
        - เพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้ามาสู่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ทำให้เกิดโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้น
        - ช่วยลดต้นทุนในการโฆษณาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เพราะตัวแทนจะช่วยคุณโฆษณาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้คุณอีกทาง
        โดย TakraOnline มีระบบ Affiliate ไว้รองรับให้คุณสามารถเปิดรับตัวแทน Affiliate เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอเป็นตัวแทน Affiliate ผ่านทางเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ เมื่อคุณตกลงให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเป็นตัวแทน Affiliate พวกเขาจะสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบและได้รับลิงค์ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดยลิงค์นี้จะมีรหัสอ้างอิงถึงบัญชีตัวแทนของพวกเขา (Affiliate Code) แสดงอยู่ตรงส่วนท้ายของ URL ร้านค้าออนไลน์ เช่น http://www.ShopForTest.com/Pen-details.aspx?AffiliateCode=12345 


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.