×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

บัญชีผู้ใช้

        ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ครบครัน ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ซึ่งฟังก์ชั่นการจัดการผู้ใช้และสิทธิการใช้งานภายในระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยให้เจ้าของร้านสามารถทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยอาศัยผู้ช่วยหรือลูกน้องมาช่วยดูแลร้านค้าออนไลน์ ซึ่งการจัดการผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน เจ้าของร้านสามารถจัดการได้ตามหัวข้อดังนี้
        - การเพิ่มผู้ใช้และการกำหนดสิทธิการใช้งาน   
        - การแก้ไขผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน   
        - การลบผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.