×
ลักษณะการแสดงราคาของการขายส่งบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        ในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ มีการเปิดการใช้งานระบบค้าส่ง และเจ้าของร้านค้าได้กำหนดไว้แล้ว ว่าจะเลือกใช้รูปแบบราคาขายส่งรูปแบบใด และให้บัญชีลูกค้ารายใดบ้างที่เป็นบัญชีผู้ค้าส่ง แต่ในเบื้องต้นถ้าลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ของท่าน โดยไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ลูกค้ารายนั้นก็จะเห็นราคาสินค้า เป็นราคาขายปลีกเหมือนกับลูกค้าทั่วไป(รูปที่ 1)


รูปที่ 1 แสดงผลราคาสินค้าขายปลีก


        เพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าจะสามารถเห็นราคาสินค้าเป็นราคาขายส่ง ตามที่เจ้าของร้านค้าได้ตั้งค่าเอาไว้ได้ ลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบเสียก่อน โดยการคลิกคำว่า "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนโลโก้ร้านค้าออนไลน์ของท่าน (รูปที่ 2)รูปที่ 2 เข้าสู่ระบบ


        จากนั้นลูกค้าจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อทำการเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ของท่าน (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 เข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิก


        เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าที่เป็นผู้ค้าส่งจะเห็นราคาขายส่งของสินค้าที่เจ้าของร้านกำหนดไว้ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 การแสดงผลราคาขายส่ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.