×
หน้าหลัก>คำถามที่พบบ่อย>วิธีการชำระเงิน (Payment)

ค้นหาคำถามที่คุณสงสัย

วิธีการชำระเงิน (Payment)

วิธีการชำระเงิน (Payment)

เมื่อคุณได้สั่งซื้อบริการต่างๆ ระบบจะมีการแสดงข้อมูลวิธีชำระเงินให้คุณเลือกผ่านทางหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกชำระเงินได้ผ่านทั้งทางระบบออนไลน์ อาทิเช่น การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือชำระผ่านทางธนาคาร

คุณสามารถชำระเงินค่าบริการของ TakraOnline ได้ 3 ช่องทาง คือ
 

1. ชำระด้วยบัตร VISA / MASTER CARD

Payment

เราให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบธนาคารกสิกรไทย ( Kpayment Gateways ) ซึ่งให้บริการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ตที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด
 

2. ชำระด้วยการโอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือ เอทีเอ็ม ( ATM )

 

  • โอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝาก
  • โอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคาร โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สาม

 

ชื่อบัญชี บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด

Payment
ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กสิกรไทย สำนักสีลม ออมทรัพย์ 001-2-93379-9

 

Payment
ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
ไทยพาณิชย์ สะพานตากสิน ออมทรัพย์ 055-247573-5

 

Payment
ธนาคาร สาขา บัญชี เลขที่
กรุงศรีอยุธยา สะพานพระเจ้าตากสิน ออมทรัพย์ 153-1-36954-2

 

3. ชำระด้วยเช็ค

สั่งจ่าย "บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด"

 

วิธีแจ้งการชำระเงิน

ในกรณีที่ชำระด้วยการโอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม หรือ เช็ค สามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันที
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ "ฝ่ายการเงิน" ผ่านโทรสาร(FAX) 02-438-9228 พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

  • สำเนาใบ Pay-in
  • ระบุชื่อเว็บไซต์ ชื่อของท่าน และหมายเลขโทรศัพท์

 

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถระบุรายละเอียดดังนี้

ที่อยู่สำหรับใช้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด
126/93 ชั้น 24 อาคารไทยศรีประกันภัย
บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 5549 06888 4

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด
126/93 ชั้น 24 อาคารไทยศรีประกันภัย
บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.