×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

วิธีการตรวจสอบคะแนนสะสม

วิธีการตรวจสอบคะแนนสะสม

        เมื่อคุณเปิดใช้งาน และตั้งค่าระบบสะสมคะแนนเป็นที่เรียบร้อย เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ของคุณจนจบกระบวนการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได้รับจากการซื้อได้ตั้งแต่การยืนยันออเดอร์ โดยพื้นที่ “เพิ่มเติม” ด้านท้ายก่อนการยืนยันออเดอร์ จะมีข้อมูลคะแนนสะสมปรากฏ ดังตัวอย่างรูปที่ 1


รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับในแต่ละคำสั่งซื้อ


        และลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ได้รับผ่านทางอีเมลที่แจ้งคำสั่งซื้อได้เช่นกัน โดยในเนื้อหาอีเมลจะมีข้อมูลของคะแนนสะสมที่ได้รับจากออเดอร์แต่ละครั้ง ดังตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงคะแนนสะสมที่แจ้งในเนื้อหาอีเมล


        หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมในแต่ละออเดอร์ผ่านทางบัญชีผู้ใช้ในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ โดยลูกค้าต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ จากนั้นคลิกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และเลือกเมนูย่อยด้านข้างซ้ายมือชื่อ “คะแนนสะสม” (หมายเลข 1) ระบบก็จะแสดงข้อมูลคะแนนสะสมที่ลูกค้าบัญชีนี้ได้รับ (หมายเลข 2) ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงคะแนนสะสม

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.