×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

สถานะออเดอร์

        ในกรณีที่คุณต้องการดูรายการออเดอร์ภายใต้พื้นที่การจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเข้าไปจัดการได้ที่เมนู “แดชบอร์ด” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูแดชบอร์ด

 

        การแสดงสถานะออเดอร์ที่ส่วนของการจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบว่าที่เมนูแดชบอร์ด ที่แท็บ “ออเดอร์ล่าสุด” จะแสดงรายการออเดอร์ของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การแสดงสถานะออเดอร์ล่าสุด

 

        หมายเหตุ : รายการออเดอร์ที่ปรากฏเป็นแถบสีส้ม คือรายการออเดอร์ที่เข้ามาใหม่และเจ้าของร้านยังไม่ได้เปิดอ่านออเดอร์นั้น แต่ในส่วนนี้ จะมี 2 กรณี คือ 

        1. เป็นออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ และมีการชำระเงินผ่านช่องทางออฟไลน์ : ระบบจึงไม่สามารถขึ้นสถานะ แจ้งชำระเงิน และชำระเงินแล้วให้คุณอัตโนมัติ เจ้าของร้านจะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขออเดอร์เอง กรณีนี้ระบบ ขึ้นแถบสีส้มเพื่อเตือนคุณว่าเป็นออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ และ คุณยังไม่ได้เข้าไปอ่านรายการออเดอร์นี้ 

        2. เป็นออเดอร์ที่เข้ามาใหม่ และมีการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ : ตัวอย่างเช่นลูกค้ามีการชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต ระบบจะขึ้นสถานะว่า แจ้งชำระเงินแล้ว และชำระเงินแล้ว ให้อัตโนมัติ แม้ว่าคุณยังไม่ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลใดๆ กรณีนี้ระบบก็ยังขึ้นแถบสีส้มเพื่อเตือนเจ้าของร้านว่า คุณยังไม่ได้เข้าไปอ่านรายการออเดอร์นี้

จากพื้นที่ออเดอร์ล่าสุด ข้อมูลที่ปรากฏมีดังนี้

        วันที่ : แสดงวันที่และเวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า

        ราคารวม : แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า

        ดำเนินการ : แสดงสถานะการดำเนินการของออเดอร์

        ชำระเงิน : แสดงสถานะการตรวจสอบชำระเงินของสินค้า เป็นสถานะที่รอให้ทางเจ้าของร้านตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า

        แจ้งชำระเงิน : แสดงสถานะการแจ้งชำระเงินจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าเป็นผู้แจ้งผลการชำระเงิน

        ลูกค้า : แสดงรหัสเข้าใช้งานของลูกค้า (ชื่อลูกค้าที่ใช้ในระบบ)

        ที่มาของออเดอร์ : สัญลักษณ์แสดงที่มาของออเดอร์ ว่าถูกสั่งซื้อผ่านช่องทางใด มี 3 ที่มาดังนี้
            - W : รายการออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์
            - SO : รายการออเดอร์ที่รับมาจากช่องทางโซเชียลมีเดีย (โซเชียลออเดอร์)
            - AF : รายการออเดอร์ที่ลูกค้าคลิกผ่านลิงค์โฆษณาของตัวแทน Affiliate

 

        หรือในกรณีที่คุณต้องการดูรายการออเดอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเลือกดูรายการออเดอร์ได้จาก 2 วิธี คือ

        วิธีที่ 1 : คลิกที่ “ดูทั้งหมด” จากหน้าแรกของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่  3

รูปที่ 3 วิธีการดูรายการออเดอร์ วิธีที่ 1

 

        วิธีที่ 2 : หรือมาที่เมนู “ออเดอร์” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่  4 

รูปที่ 4 วิธีการดูรายการออเดอร์ วิธีที่ 1

 

        ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีไหน คุณก็จะพบกับหน้ารายการออเดอร์ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่  5

รูปที่ 5 หน้ารายการออเดอร์

รายละเอียดที่แสดงในเบื้องต้นมีดังนี้

        - ID : แสดงรหัสใบสั่งซื้อ (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)

        - ชื่อผู้ใช้ : แสดงชื่อชื่อผู้ใช้ของลูกค้าที่สั่งออเดอร์

        - วันที่สั่งซื้อ : แสดงวันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า

        - ยอดออเดอร์ : แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

        - ดำเนินการ : แสดงสถานะการดำเนินการต่อออเดอร์นั้นๆ

        - ชำระเงิน : แสดงสถานะการชำระเงินของสินค้า

        - แจ้งชำระเงิน : แสดงสถานะการชำระเงินจากลูกค้า

        - ผู้สร้าง : ในกรณีที่ออเดอร์ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบ ที่ข้อมูลผู้สร้างจะแสดงชื่อผู้ที่เปิดออเดอร์

        - แก้ไข : ในกรณีที่ต้องการเข้าไปดำเนินการออเดอร์ ให้คลิกที่แก้ไข

        - ติดตามออเดอร์ : ใช้เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อความที่ได้รับจากลูกค้า

ในกรณีที่ต้องการจัดการออเดอร์ใดคุณสามารถคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” ด้านท้ายออเดอร์ที่ต้องการ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 6

รูปที่ 6 การแก้ไขออเดอร์

 

        จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดออเดอร์ที่คุณได้เลือกเข้ามาดำเนินการ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 7

รูปที่ 7 รายละเอียดออเดอร์ที่คุณได้เลือกเข้ามาดำเนินการ


      ในการจัดการออเดอร์เบื้องต้นในฐานะของเจ้าของร้านค้าออนไลน์ คุณอาจต้องการที่จะแก้ไขสถานะชำระเงิน ภายหลังที่ได้ไปตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้า หรือการแก้ไขสถานะออเดอร์เป็นต้น ดังนั้นในการจัดการออเดอร์เบื้องต้น มีดังนี้คือ 

        - การแก้ไขสถานะออเดอร์เบื้องต้น

        - การแก้ไขสถานะการชำระเงิน 

        - การแจ้งหมายเลขพัสดุ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.