×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

สำหรับเจ้าของร้าน

        เมื่อคุณต้องการเปิดใช้งาน Affiliate คุณต้องมีการกำหนดข้อมูลต่างๆ และตั้งค่าระบบตัวแทนAffiliate โดยมีขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “Affiliate” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่า Affiliate” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูตั้งค่า Affiliate


        3. คุณจะพบรายละเอียดของการตั้งค่าต่างๆ ของการใช้งาน Affiliate โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 รายละเอียดการตั้งค่า Affiliate


        - เปิดใช้งาน Affiliate : เปิดหรือปิดการใช้งานระบบตัวแทน
        - ยืนยันอัตโนมัติ : ยืนยันการสมัครตัวแทนโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดได้ดังนี้
                - เปิด – ในกรณีที่มีคนมาสมัครขอเป็นตัวแทน Affiliate จะได้รับการตอบรับโดยอัตโนมัติและสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบได้ทันที
                - ปิด – ในกรณีที่มีคนมาสมัครขอเป็นตัวแทน Affiliate เจ้าของร้านจะได้รับ e-mail แจ้งเตือน และต้องทำการอนุญาตเปิดใช้งานให้ตัวแทนก่อน
        - กำหนดการใช้ Affiliate Code : เป็นการกำหนดว่าตัวแทนท่านใด จะเป็นผู้ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่น เมื่อมีลูกค้าเข้ามายังร้านค้าออนไลน์ของท่านผ่าน URL ที่มี Affiliate Code 2 รหัส โดยมีตัวเลือกให้คุณกำหนดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ดังนี้
                - ใช้ Affiliate Code คนแรก – กำหนดจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับตัวแทนคนแรกที่ลูกค้าใช้เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของท่าน
                -ใช้ Affiliate Code ค่าล่าสุด – กำหนดจะให้ค่าคอมมิชชั่นกับตัวแทนคนล่าสุดหรือตัวแทนคนสุดท้าย ที่ลูกค้าใช้เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของท่าน
        - ระยะเวลาการหมดอายุของคุ้กกี้ (วัน) : คุ้กกี้ (Cookie) คือข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นจาก web server และบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในที่นี้เราจะใช้ Cookie เป็นตัวบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น โดยให้คุณเจ้าของร้านค้าใช้กำหนดระยะเวลาที่ Affiliate Code มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อสินค้าของลูกค้า เมื่อลูกค้าคลิกลิงค์ที่มี Affiliate Code เป็นครั้งแรก web browser จะทำการเขียนวันหมดอายุลงบน Cookie ตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ตั้งค่าไว้ 30 เมื่อลูกค้าคลิกเข้ามาครั้งแรก  web browser จะเขียนวันหมดอายุของ Cookie เป็นอีก 30 วันนับจากวันที่ลูกค้าเข้ามาครั้งแรก นั้นหมายความว่า ถ้าลูกค้าซื้อของภายใน 30 วัน ตัวแทนจะได้ค่าคอมมิชชั่น แต่ถ้าเกิน 30 วันไปแล้วและลูกค้าซื้อของผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ตัวแทนจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่น (ระบบของ TakraOnline สามารถตั้งค่าคุ้กกี๊ ได้เป็นจำนวนวันเท่านั้น ไม่สามารถตั้งเป็นชั่วโมงได้)
        - อัตราค่าคอมมิชชั่นมาตรฐาน (%) : เป็นเปอเซ็นต์มาตรฐานที่ตัวแทนจะได้รับเมื่อสมัครเข้ามาเป็นตัวแทน Affiliate ในการแนะนำสินค้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ แต่เจ้าของร้านค้าสามารถกำหนดอัตราค่าคอมมิชชั่นในเปอเซนต์ที่แตกต่างกันไป ในตัวแทนแต่ละรายได้ โดยวิธีการในการจัดการอยู่ในหัวข้อ “การจัดการตัวแทน Affiliate” (TakraOnline สามารถคิดค่านายหน้าได้แบบเป็นเปอร์เซนต์เท่านั้น ไม่สามารถคิดเป็นจำนวนเงินได้)
        - ยอดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำในการชำระเงิน : เป็นการกำหนดยอดรวมขั้นต่ำของการจ่ายค่าคอมมิชชั่น เมื่อยอดรวมของค่าคอมมิชชั่นถึงจำนวนที่กำหนดไว้ ระบบจะแสดงข้อมูลตัวแทน Affiliate พร้อมค่าคอมมิชชั่น ให้เจ้าของร้านค้าทราบ เพื่อทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่ตัวแทน Affiliate โดยยอดค่าคอมมิชชั่นต้องกำหนดตัวเลขที่มากกว่าศูนย์ โดยการเรียกดูค่าคอมมิชชั่นจะอยู่ในหัวข้อ “การจัดการการเงินของ Affiliate”

        - Affiliate Agreement : ในฐานะเจ้าของร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถทำการแสดงเนื้อหาเงื่อนไขและข้อตกลงของตัวแทน Affiliate ที่จะปรากฏในหน้าการสมัครเป็นตัวแทนได้ เบื้องต้นระบบร้านค้าออนไลน์ ได้แสดงข้อความตัวอย่างคือ “เนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลงของระบบตัวแทนจำหน่ายสินค้า” คุณสามารถใส่เงื่อนไขหรือข้อตกลงของการเป็นตัวแทนได้ตามต้องการ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงเงื่อนไขและข้อตกลงในหน้าผู้สมัครสมาชิกตัวแทน Affiliate

เมื่อเข้าไปตรวจสอบที่หน้าร้านค้าออนไลน์ ในส่วนของการระบุข้อมูลผู้สมัครขอเป็นตัวแทน Affiliate คุณจะพบเนื้อหาเงื่อนไขที่คุณได้ทำการกำหนดไว้ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงเงื่อนไขและข้อตกลงในหน้าผู้สมัครสมาชิกตัวแทน Affiliate


        - ไฟล์ Affiliate Agreement : เป็นการระบุเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างเจ้าของร้านกับตัวแทน Affiliate ซึ่งคุณสามารถสร้างเงื่อนไขหรือข้อตกลงได้ โดยจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสารนามสกุล .pdf
        4. เมื่อคุณกำหนดข้อมูลที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกที่ “บันทึก” เพื่อทำการบันทึกการใช้งาน Affiliate


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.