×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

สินค้า

        การเพิ่มสินค้าแบบง่ายเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณมาที่เมนู “สินค้า” เลือกเมนูย่อย “เพิ่มสินค้า” ดังตัวอย่างรูปที่ 1

 

รูปที่ 2 การเพิ่มสินค้า

 

        2. หรือในกรณีที่คุณคลิกที่เมนู “สินค้า” เมนูย่อย “สินค้าทั้งหมด” คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่ม ดังตัวอย่างรูปที่ 3 เพื่อเข้าสู่หน้าการเพิ่มสินค้า
 

รูปที่ 3 การใช้งานปุ่มเพิ่มสินค้า

 

        3. ภายหลังการคลิกเพิ่ม ระบบจะแสดงส่วนการเพิ่มสินค้า (ให้คุณสังเกตว่าเป็นการเพิ่มสินค้าแบบง่ายแล้วหรือไม่ หากไม่ใช่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยวิธีการอยู่ในการตั้งค่ารูปแบบการเพิ่มสินค้า) ในเบื้องต้นระบบจะแสดงรายละเอียดในส่วนของ “ข้อมูลสินค้า” ให้คุณระบุข้อมูลของสินค้าที่ต้องการประกาศขายในหน้าร้านค้าออนไลน์ ดังตัวอย่างรูปที่ 4
 

รูปที่ 4 การเพิ่มสินค้าแบบง่าย

 

        โดยข้อมูลที่สำคัญต้องระบุมีดังนี้
                ชื่อสินค้า : กำหนดชื่อให้กับสินค้าที่ต้องการขาย (ชื่อสินค้าจะไปปรากฏที่หน้าร้านค้าออนไลน์)
                รหัสสินค้า : กำหนดรหัสให้กับสินค้า
                ประเภทของสินค้า : กำหนดประเภทของสินค้า ว่าสินค้าชิ้นนี้จะเป็นประเภท สินค้าใหม่                 สินค้าขายดี หรือสินค้าแนะนำ (สามารถกำหนดได้มากกว่า 1 ประเภท)
                       • สินค้าใหม่: ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าใหม่หรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้ามาใหม่ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสินค้าใหม่
                       • สินค้าขายดี: ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าขายดีหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าขายดี ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสินค้าขายดี
                       • สินค้าแนะนำ: ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าแนะนำหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงเป็นสินค้าแนะนำ ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสินค้าแนะนำ
                หมวดหมู่ : กำหนดหมวดสินค้าให้กับตัวสินค้า โดยคลิกเลือกหมวดสินค้าที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปที่ 5

 

รูปที่ 5 การเลือกหมวดหมู่สินค้า

 

                รูปภาพสินค้า : เลือกรูปภาพให้กับสินค้า โดยการคลิกที่ “ลากไฟล์หรือคลิก เพื่ออัพโหลด” จากนั้นทำการเลือกรูปภาพให้กับสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 6
 

รูปที่ 6 ขั้นตอนการใส่รูปภาพสินค้า

 

        ระบบจะแสดงข้อมูลรูปที่ได้ทำการอัพโหลด ดังตัวอย่างรูปที่ 7 โดยรูปที่มีสัญลัษณ์ตัว P คือรูปแรกที่จะนำมาแสดงในรูปสินค้า หากต้องการเปลี่ยนรูปใดเป็นรูปหลัก ให้คลิ๊กที่ตัว P หลังรูปนั้นๆ ระบบจะทำการเปลี่ยนรูปให้ตามที่เลือก
 

รูปที่ 7 ตัวอย่างภาพสินค้าที่อัพโหลด

 

        ติดต่อเพื่อสอบถามราคา : ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงราคาสินค้าที่หน้าร้านค้าออนไลน์ โดยให้ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าสอบถามราคากับทางเจ้าของร้านค้าโดยตรง ให้คลิกเพื่อทำเครื่องหมายที่วงกลมด้านหน้าติดต่อเพื่อสอบถามราคาเพื่อใช้งาน
        ราคาปรกติ : กำหนดราคาขายเดิมให้กับตัวสินค้า โดยเป็นราคาขายก่อนมีการลดราคา
        ราคาลดเหลือ : กำหนดราคาขายที่ต้องการขายในปัจจุบันให้กับตัวสินค้า โดยเป็นราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว (มูลค่าของสินค้าที่ต้องการขายจริง)
        รายละเอียดสินค้า : กำหนดรายละเอียดของสินค้า โดยรายละเอียดสินค้าดังกล่าวคือรายละเอียดสินค้าแบบละเอียด
        สถานะสินค้า : เป็นการกำหนดสถานะการแสดงสินค้าในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเลือกได้ 2 สถานะคือ เผยแพร่  ในกรณีที่ต้องการแสดงสินค้าในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือ บันทึกร่าง ในกรณีต้องการจัดเก็บสินค้าไว้ในระบบก่อน ยังไม่ต้องการให้ไปปรากฏในหน้าร้านค้าออนไลน์ ดังตัวอย่างรูปที่ 8

 

รูปที่ 8 ตัวอย่างการกำหนดสถานะสินค้า

 

        4. เมื่อคุณกำหนดข้อมูลให้กับสินค้าครบถ้วน ให้ทำการคลิกที่ “เพิ่มสินค้า” เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.