×
หน้าหลัก>คู่มือการใช้งานสำหรับเวอร์ชั่น 2.0 และ 2.1>สำหรับการใช้งานครบวงจร>องค์ประกอบหน้าแรกของระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์
องค์ประกอบหน้าแรกของระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์

        ภายหลังจากการเข้าใช้งานระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบหน้าแรกของการเริ่มต้นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ซึ่งพื้นที่นี้สามารถคลิกที่ “เมนูแดชบอร์ด” ได้) ซึ่งองค์ประกอบภายในหน้าแรกจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1) 


รูปที่ 1 หน้าแรกของส่วนจัดการร้านค้าออนไลน์


โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่คุณสามารถใช้ดำเนินการทั่วไป ดังนี้

        - ดูหน้าร้านค้า : คลิกที่ดูหน้าร้านค้า เมื่อคุณต้องการเปิดดูการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หน้าร้านที่แสดงต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอและซื้อขายสินค้า) 

        - แสดงหน้าจัดการร้านค้าในภาษา : คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเมนูในหน้าการจัดการร้านค้าตามภาษาที่คุณต้องการได้ โดยระบบมีให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

        - แสดงชื่อผู้เข้าใช้งาน : คุณจะพบชื่อที่คุณใช้เข้าระบบ และเมื่อคุณต้องการออกจากหน้าการจัดการร้านค้า ให้คุณชี้ลูกศรไปที่ชื่อจะพบเมนู “ออกจากระบบ” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)


รูปที่ 2 การออกจากระบบ


ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของเมนูการดำเนินงาน 

        เพื่อให้คุณเข้าใช้งานในการจัดการร้านค้า ตามข้อมูลที่คุณต้องการจัดการ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)


รูปที่ 3 เมนูการดำเนินการส่วนที่ 3 ส่วนของประวัติและการแสดงสถิติของร้านค้าที่เกิดขึ้น (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)


รูปที่ 4 ส่วนการแสดงสถิติร้านค้า


        เพื่อเป็นพื้นที่ในการชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้น ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานเพื่อจัดการข้อมูลบางอย่างได้ โดยรายละเอียดในบางส่วนมีดังนี้ จากตัวอย่างรูปที่ 4

                พื้นที่ 3.1 : พื้นที่ในการแสดงรูปแบบร้านค้า (Theme) ที่คุณกำลังใช้งาน 

                พื้นที่ 3.2 : ทางลัดในการเข้าไปปรับแต่งการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

                พื้นที่ 3.3 : แสดงประวัติการใช้งานที่เกิดขึ้นในร้านค้าออนไลน์ และมีเมนูลัดเพื่อเข้าไปเพิ่มสินค้า, เพิ่มบทความ และแบนเนอร์

                พื้นที่ 3.4 : แสดงสถิติการขายที่เกิดขึ้นในร้านค้าออนไลน์ของคุณ


ส่วนที่ 4 เป็นส่วนแสดงรายละเอียดเพื่อดำเนินการตามเมนูที่เลือกใช้งาน (ดังตัวอย่าง รูปที่ 5) 

        แต่ในกรณีที่เข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์มาใหม่ในแต่ละครั้ง เป็นพื้นที่ส่วนที่ 4 จะแสดงรายการออเดอร์ล่าสุด, สินค้าขายดี และลูกค้าใหม่ ที่เกิดขึ้นภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ


รูปที่ 5 ส่วนดำเนินการตามเมนูที่เลือกใช้งาน


        โดยจากหน้าแรกของการเริ่มต้นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถคลิกที่เมนูในส่วนที่ 2 เพื่อไปดำเนินการในข้อมูลที่ต้องการได้ โดยพื้นที่การดำเนินการจะแสดงแทนในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ซึ่งกระบวนการในการจัดการร้านค้าเบื้องต้นจะอยู่ในรายละเอียดในบทถัดไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.