×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

เปิด-ปิดการใช้งานสต๊อกสินค้า

เปิด-ปิดการใช้งานสต๊อกสินค้า

        ลูกค้าสามารถเปิด-เปิดการใช้งานส่วนสต๊อกสินค้าได้ที่เมนู ตั้งค่าร้านค้า > ร้านค้า เลื่อนหาหัวข้อ "ระบบสต๊อกสินค้า" ตามรูปด้านล่าง 

        โดยหากต้องการใช้ระบบสต๊อกสินค้าให้ทำการเปิดระบบสต๊อกสินค้า ทั้งนี้ยังสามารถตั้งค่าเปิด-ปิดการแสดง
จำนวนสินค้าคงเหลือในสต๊อกที่หน้ารายการสินค้าในหน้าเว็บ รวมถึงสามารถกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อจำนวนสินค้าคงเหลือในสต๊อกมีน้อยเพื่อประมาณการในการเพิ่มสินค้าในสต๊อก โดยกำหนดเป็นตัวเลขสินค้าที่ต้องการกันไว้ในสต๊อกเมื่อสินค้าดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับที่กำหนดไว้จะขึ้นเป็นตัวสีแดงในหน้ารายการสินค้าทั้งหมดเพื่อง่ายต่อการสังเกตุของเจ้าของร้าน

 

- การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข สต๊อกสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.