×
หน้าหลัก>คำถามที่พบบ่อย>ทั่วไป>แจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย
รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

กรุณาส่งหลักฐาน การชำระเงิน,และใบหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มาที่ Fax. 02-438-9228
โดยระบุ ชื่อ,ที่อยู่,เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก,ชื่อและเบอร์โทรเพื่อติดต่อกลับ

รายละเอียดการหัก ณ ที่จ่าย

กรณีผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ดังนี้

  • ค่าอบรม,ค่าบริการ หัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุเป็นค่าบริการ
  • ค่าโปรแกรม หัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบุเป็นค่าลิขสิทธิ์

กรุณาออกใบหัก ณ ที่จ่าย ในนาม(และส่งต้นฉบับมาที่)

บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด
126/93 ถ.กรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-10-5-549-06888-4

VEVO SYSTEMS Co., Ltd.
126/93 KRUNG THONBURI ROAD, BANGLUMPOOLANG,
KLONG SARN,BANGKOK 10600.
TAX. ID 0-10-5-549-06888-4

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.