×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

แบรนด์สินค้า

        การขายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ หลายท่านอาจขายสินค้าที่เป็นแบรนด์สินค้าของตนเอง แต่หลายครั้งก็มีการนำสินค้าแบรนด์อื่นๆ เข้ามาขายในร้านค้าออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึ่งระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ ได้มีการนำระบบการจัดการแบรนด์สินค้ามารองรับให้ใช้งาน ทำให้คุณสามารถระบุชื่อแบรนด์ของสินค้าชิ้นนั้นๆได้ และยังทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าตามแบรนด์สินค้าได้อีกด้วย
        โดยที่หน้าร้านค้าออนไลน์ เมื่อลูกค้าคลิกที่เมนู “แบรนด์” (รูปที่ 1) ลูกค้าจะพบกับแบรนด์สินค้าที่อยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ตามที่เจ้าของร้านค้าได้กำหนดไว้ (รูปที่ 2)

 

รูปที่ 1 แบรนด์สินค้า

 

 

รูปที่ 2 รายการแบรนด์สินค้า

 

        โดยการจัดการแบรนด์สินค้าสามารถจัดการได้ดังนี้
            - การเพิ่มแบรนด์สินค้า
            - การแก้ไขแบรนด์สินค้า
            - การลบแบรนด์สินค้า
            - การจัดเรียงแบรนด์สินค้า
            - การใช้งานแบรนด์สินค้า

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.