×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

โซเชียลออเดอร์

         ในกรณีที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้เปิดช่องทางรับออเดอร์อื่นๆ ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ นอกจากการสั่งซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เช่น Facebook ,Line หรืออื่นๆ เจ้าของร้านสามารถนำออเดอร์ที่ได้รับจากช่องทางเหล่านี้ มาบันทึกไว้ภายในระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและออเดอร์ที่ได้รับมาจะได้รวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ มีระบบการจัดการออเดอร์ที่ได้รับจากช่องทางอื่นๆคือ "โซเชียลออเดอร์" โดยขั้นตอนการใช้งานโซเชียลออเดอร์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

                - การเพิ่มโซเชียลออเดอร์
                - การแก้ไขโซเชียลออเดอร์
                - การลบโซเชียลออเดอร์
 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.