×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

Popup โฆษณา

Popup โฆษณา

        ในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เวอร์ชั่น 3.5 ของทาง TakraOnline มีลูกเล่นเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของเครื่องมือ Pop Up  ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยนำเสนอโปรโมชั่น ข่าวสาร หรือรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอลูกค้าในหน้าแรกก่อนเข้าเว็บไซต์คล้ายๆ กับตัวระบบ Sale Page เลยทีเดียว

ที่เมนูตั้งค่าระบบ > ตั้งค่าร้านค้า จะพบแถบเครื่องมือ Popup โฆษณา

กดเปิดการใช้งาน Popup โฆษณา และทำการเพิ่มรูปภาพ Pop Up ที่ได้ทำไว้และกำหนดวันที่เริ่มต้นแสดงผล Popup รวมถึงกำหนดวันสิ้นสุดการแสดงผล Popup

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.