×
กรณีปิดการใช้งานบัญชีลูกค้าชั่วคราว

     ในกรณีที่คุณต้องการปิดการใช้งานลูกค้าชั่วคราว ให้คุณคลิกที่แก้ไขด้านท้ายชื่อลูกค้าที่ต้องการปิดการใช้งานชั่วคราว  

     ระบบจะทำการแสดงหน้า “แก้ไขข้อมูลลูกค้า” ให้คุณมาที่ข้อมูล “เปิดใช้งาน?” ให้ทำการคลิกเครื่องหมายถูกออก 

     จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง โดยเลือกคลิกที่ “บันทึกบัญชีลูกค้าและส่งอีเมล์” หรือ “บันทึกบัญชีลูกค้า” 


   เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น และแสดงผลการบันทึกเป็นที่เรียบร้อย ให้คุณกลับมาที่ส่วน “รายการบัญชีลูกค้า”  และพบว่าที่ชื่อลูกค้าที่ปิดการใช้งานจะแสดงเป็นสีแดง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.