×
กรณีลบบัญชีลูกค้าออกจากระบบร้านค้าถาวร

     ในกรณีที่ต้องการลบลูกค้าออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยมาที่หน้ารายการบัญชีลูกค้า จากนั้นทำเครื่องหมายด้านหน้าชื่อลูกค้าที่ต้องการลบ และคลิกที่ “ลบ”

     

     ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบบัญชีลูกค้า ในกรณีที่คุณยืนยันการลบบัญชีลูกค้าให้คลิกที่ “ตกลง” และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบบัญชีลูกค้าให้คลิก “ยกเลิก”

         

     จากนั้นระบบจะดำเนินการลบบัญชีลูกค้าออกจากรายการ และแสดงผลการลบบัญชีลูกค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.