×
การกำหนดการแสดงโปรโมชั่นแบบซื้อเป็นเซ็ท

        คุณสามารถเลือกเปิด-ปิดการแสดงรายการโปรโมชั่นแบบซื้อเป็นเซ็ทที่หน้าหลักของร้านค้าออนไลน์ได้ โดยขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น

        คุณจะพบรายละเอียดของการระบุข้อมูลร้านค้า แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “การแสดงผล” จากนั้นคุณจะพบส่วนของการแสดงคุณสมบัติที่หน้าร้าน ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การจัดการการแสดงผลในส่วนหน้าร้านค้าออนไลน์

        ให้คุณเลื่อนหน้าจอ จนพบข้อมูลส่วน “โปรโมชั่น” คุณสามารถกำหนดให้แสดง หรือไม่แสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าที่หน้าร้านค้าได้ โดยกรณีเลือก “ปิด” ระบบจะไม่แสดงรายการโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท หรือเลือก “เปิด” เพื่อให้ระบบแสดงโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า เพื่อให้ลูกค้าเข้าเลือกซื้อโปรโมชั่นเซ็ทสินค้าที่จัดไว้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ส่วนการจัดการโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า

         3. ในกรณีที่เลือกเปิดใช้งานโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ท และต้องการเปลี่ยนรูปภาพที่ใช้แสดงแทนตัวโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า สามารถทำได้โดยคลิกที่ “อัพโหลด....” ด้านท้ายข้อมูล รูปโปรโมชั่น เพื่อทำการเลือกรูปภาพที่ต้องารใช้งาน 

          4. เมื่อกำหนดข้อมูลโปรโมชั่นเรียบร้อยให้คุณคลิก “บันทึก”

        5. ในการใช้งานของลูกค้า เมื่อลูกค้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์และพบโปรโมชั่นที่ต้องการ จะคลิกที่ตัวโปรโมชั่นและพบข้อมูลสินค้าที่สามารถจับคู่ได้ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงโปรโมชั่นหลักที่หน้าร้านค้าออนไลน์

        ในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการกำหนดโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า จะขอใช้ตัวอย่างในการอธิบาย ดังนี้ เจ้าของร้านค้าออนไลน์ ABC เปิดขายเสื้อผ้าแฟชั่น  โดยเจ้าของร้านค้าต้องการทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าซื้อเดรสแฟชั่นคู่กับกระโปรงทำงาน แล้วได้ราคาที่ถูกลงกว่าเดิม โดยต้องเลือกเดรสจากเซ็ทเดรส และกระโปรงทำงานจากเซ็ทกระโปรงทำงานที่จัดไว้ให้

        ดังนั้นทางเจ้าของร้านจะต้องมีการกำหนดข้อมูลของราคาขายเมื่อนำสินค้ามาจับคู่ และกำหนดกลุ่มสินค้าแต่ละกลุ่มที่ต้องการให้ลูกค้าเลือกสินค้ามาจับคู่

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.