×
การกำหนดราคาสินค้าเมื่อเลือกกำหนดราคาต่อสินค้า

        การกำหนดราคาสินค้า ในกรณีที่คุณเลือกราคาขายส่ง เป็นรูปแบบ กำหนดราคาต่อสินค้า

ในกรณีที่คุณกำหนดรูปแบบราคาขายส่งเป็น การกำหนดราคาต่อสินค้า คุณจะต้องทำการแก้ไขแต่ละรายการสินค้า เพื่อเพิ่มราคาขายส่งให้กับสินค้านั้นๆ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขราคาสินค้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ในกรณีที่คุณเพิ่งเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้ามาใหม่ ให้คุณไปที่เมนู "แคตตาล๊อก" แล้วเลือกเมนูย่อย "สินค้า"        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิก สัญลักษณ์แก้ไข ท้ายรายการสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มราคาขายส่งเข้าไป

        3. จากนั้นให้คุณเปลี่ยนมาที่แท็บ "คุณสมบัติสินค้า"

        4. เมื่อคุณเปลี่ยนมาที่แท็บ "คุณสมบัติสินค้า" แล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง คุณจะพบกับช่องราคาขายส่ง

          - ราคาขายส่ง 1 : ให้คุณกำหนดราคาขายสินค้าสำหรับบัญชีผู้ค้าส่งที่เป็น Wholesale Level 1

          - ราคาขายส่ง 2  : ให้คุณกำหนดราคาขายสินค้าสำหรับบัญชีผู้ค้าส่งที่เป็น Wholesale Level 2

          - ราคาขายส่ง 3  : ให้คุณกำหนดราคาขายสินค้าสำหรับบัญชีผู้ค้าส่งที่เป็น Wholesale Level 3

(ช่องราคาขายส่ง จะปรากฎเท่ากับระดับราคาส่วดลดที่คุณได้กำหนดเอาไว้ก่อนหน้าว่าจะให้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ มีระดับส่วนลดราคาสินค้ากี่ระดับ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณกำหนดไว้ว่าให้ในร้านค้าของคุณมีระดับส่วนลด 2 ระดับ ในหน้ารายการสินค้าก็จะปรากฎแค่ ราคาขายส่ง 1 และ ราคาขายส่ง 2 เท่านั้น)

          ในพื้นที่นี้คุณสามารถกำหนดราคาส่งของสินค้าที่ต้องการได้เลย และเมื่อคุณเพิ่มเติมราคาสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด แล้วคลิก "บันทึกสินค้า"

        5. ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกสินค้าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการเพิ่มราคาส่งให้กับสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.