×
เริ่มต้นกำหนดวิธีการจัดส่งสินค้า

        เมื่อคุณกำหนดช่องทางการรับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย สิ่งต่อมาที่ต้องทำการกำหนดนั้นคือวิธีการจัดส่งสินค้า ระบบร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline สามารถกำหนดวิธีการในการจัดส่งสินค้าได้มากกว่า 1 วิธี โดยรูปแบบที่คุณสามารถกำหนดได้มีดังนี้
             • กำหนดค่าขนส่งแบบค่าคงที่
             • กำหนดค่าขนส่งแบบคิดตามจำนวนสินค้า
             • กำหนดค่าขนส่งตามน้ำหนักรวมของสินค้า
             • กำหนดค่าขนส่งตามยอดรวมของออเดอร์
        โดยวิธีการกำหนดวิธีการจัดส่งสินค้า มีดังนี้
        1. ให้คุณมาที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” เลือกเมนูย่อย “ขนส่ง”

        2. คุณจะพบหน้าข้อมูล “รายการวิธีจัดส่งสินค้า”

        3. ในเบื้องต้นระบบมีรูปแบบวิธีการจัดส่งสินค้าไว้ให้ 3 รูปแบบ คือ ไปรษณีย์ไทยแบบด่วนพิเศษ (EMS), ไปรษณีย์ไทยแบบธรรมดา และไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียน โดยการจัดการหรือการเพิ่มเติมรูปแบบการขนส่งสามารถทำได้ โดยแบ่งออกเป็น

             - การเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้า

             - การลบวิธีการจัดส่งสินค้า โดยขั้นตอนการจัดการมีดังนี้


การเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการสร้างวิธีการจัดส่งสินค้าด้วยตัวของคุณเองสามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อทำการเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าที่ต้องการ

        จากนั้นคุณจะพบหน้าจอ “เลือกวิธีการจัดส่ง”  ให้คุณเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง ที่ต้องการจากรายการรูปแบบการคิดค่าจัดส่งที่ระบบมีให้

        โดยรูปแบบการคิดค่าจัดส่งที่ระบบมีให้เลือก มีดังนี้

                - ค่าคงที่ : ในกรณีที่ต้องการคิดค่าขนส่งในราคาเดียว ไม่ว่าลูกค้าจะสั่งสินค้ากี่ชิ้น หรือยอดรวมออเดอร์จะเป็นเท่าไหร่ เช่น คิดราคาค่าส่งสินค้าอัตราเดียวที่ 50 บาทต่อการส่งสินค้าแต่ละครั้ง

                - ตามจำนวน : ในกรณีที่ต้องการบวกค่าขนส่งเพิ่ม เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น โดยกำหนดได้ว่าสินค้าชิ้นแรกต้องการจัดส่งเท่าไหร่ และเมื่อมีชิ้นที่สองจะขอบวกค่าขนส่งเพิ่มชิ้นละกี่บาท เช่น สั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้น คิดค่าส่ง 35 บาท หากสั่งเพิ่มชิ้นต่อไปบวกเพิ่มชิ้นละ 10 บาท เป็นต้น

                - ตามน้ำหนัก : ในกรณีที่ต้องการคิดค่าขนส่งตามยอดรวมน้ำหนักของสินค้าทั้งหมด โดยแบ่งราคาการขนส่งตามช่วงน้ำหนักของสินค้าได้ (หน่วยน้ำหนักเป็น กิโลกรัม)

                - ตามยอดรวมของออเดอร์ : ในกรณีที่ต้องการคิดค่าขนส่งตามยอดรวมของออเดอร์ โดยแบ่งช่วงราคาตามออเดอร์ที่ต้องการได้

        ให้คุณเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่งที่ต้องการ เมื่อเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่งเรียบร้อย ให้คลิก “ถัดไป” ต่อมาระบบจะแสดงส่วน “เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า” ตามรูปแบบค่าขนส่งที่เลือก

        จากนั้นข้อมูลที่คุณต้องกำหนดคือ ในกรณีที่ต้องการใช้งานวิธีการคิดค่าส่งสินค้าให้เลือก “เปิด” ที่เปิดใช้งาน? จากนั้นระบุชื่อวิธีการจัดส่งที่ต้องการให้ลูกค้าทราบ เช่น “ค่าขนส่งคิดตามยอดรวมออเดอร์” เป็นต้น และรายละเอียดตามรูปแบบการจัดส่งสินค้าที่เลือก จากนั้นทำการคลิก “เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า”

        ภายหลังการคลิกเพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า ระบบจะแสดงชื่อวิธีการจัดส่งสินค้าที่เพิ่มไว้ที่รายการวิธีจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่คุณเลือกการจัดส่งโดยคิดราคาตามน้ำหนัก หรือตามยอดรวมออเดอร์ คุณต้องทำการกำหนดราคาตามน้ำหนักสินค้า หรือราคาตามยอดออเดอร์ โดยคลิกที่ “อัตราน้ำหนัก หรือราคาตามยอดรวม”

        จากนั้นระบบจะแสดงส่วนของการกำหนด “อัตราค่าส่งตามน้ำหนักสุทธิของการซื้อ” หรือ “อัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ”

        กรณีที่เป็นการกำหนดอัตราค่าส่งตามราคาสุทธิของการซื้อ เบื้องต้นระบบจะแสดงข้อมูลการกำหนดช่วงยอดรวมออเดอร์ที่ 0 บาทขึ้นไป คิดค่าส่งที่ 0 บาท เมื่อคุณต้องการกำหนดราคาส่งตามช่วงราคาที่ต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม”

        จากนั้นระบบจะแสดงส่วนกำหนดช่วงราคา (หรือน้ำหนักในกรณีที่เป็นคิดราคาส่งตามน้ำหนักสินค้า) และราคาของการขนส่ง

        ให้คุณกำหนดช่วงราคายอดออเดอร์ (หรือ) กำหนดช่วงน้ำหนักและราคาตามต้องการ เช่นยอดรวมของออเดอร์ 0-500 บาท จะคิดค่าขนส่งราคา 50 บาท จากนั้นคลิกที่ “เพิ่ม”

        จากนั้นระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลของช่วงราคา และราคาขนส่งตามที่คุณกำหนด และแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงผลการเพิ่มช่วงผลรวมออเดอร์ และค่าขนส่ง คุณสามารถกำหนดข้อมูลได้ตามต้องการ

        โดยช่วงราคาสุดท้ายคุณสามารถคลิกที่ “แก้ไข” เพื่อทำการกำหนดราคาของช่วงน้ำหนักสุดท้าย

เมื่อกำหนดราคาเป็นที่เรียบร้อย ให้คลิก “บันทึก” โดยคุณสามารถกำหนดช่วงน้ำหนักและราคา ตามที่ต้องการได้


        ในกรณีที่ต้องการเพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า คุณสามารถทำซ้ำตามขั้นตอนการเพิ่มได้ โดยที่หน้าการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะพบรายการวิธีการจัดส่งสินค้าตามที่คุณได้กำหนด

        จากการกำหนดค่าของร้านค้าตัวอย่าง จะพบว่าเปิดใช้งานเฉพาะการชำระเงินรูปแบบ “ค่าขนส่งตามออเดอร์” ดังตัวอย่าง

        เมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ และเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินและเมื่อมาถึงการจัดส่ง ลูกค้าจะพบรายการวิธีการจัดส่งสินค้า เพียงวิธีเดียวตามที่คุณกำหนด


การลบวิธีการจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่คุณต้องการลบวิธีการจัดส่งสินค้าที่ไม่ต้องการ สามารถทำได้โดยคลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าชื่อวิธีจัดส่งสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “ลบ”

        ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบข้อมูลวิธีการจัดส่งสินค้า ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ

        จากนั้นระบบจะทำการลบวิธีการขนส่งสินค้าออกจากระบบ และแสดงผลการลบให้ทราบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.