×
การกำหนดสินค้าให้ใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ

        ในการใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ คุณต้องการให้สินค้าใดมีการใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณ คุณต้องทำการเพิ่มข้อมูลส่วนลดที่ต้องการเข้าไปในสินค้า 

ในกรณีที่เพิ่มสินค้าใหม่  

        ในขั้นตอนของการระบุข้อมูลของสินค้า ให้คุณเลือกชื่อส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการใช้งาน ในส่วนของข้อมูล “ลดราคาตามจำนวน” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณในสินค้าที่เพิ่มใหม่


ในกรณีที่ต้องการเพิ่มให้กับสินค้าที่มีอยู่แล้ว 

        สำหรับการใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณกับสินค้าที่มีอยู่แล้วในระบบ สามารถทำได้ โดยไปที่เมนู “แคตตาล็อก” เมนูย่อย “สินค้า” เมื่อมายังหน้ารายการสินค้า คลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การแก้ไขสินค้า


        จากนั้นคลิกเลือกที่แท็บ “คุณสมบัติสินค้า” จากนั้นเลื่อนหาข้อมูล “ลดราคาตามจำนวน” เพื่อเลือกชื่อส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 การใช้งานส่วนลดเชิงปริมาณในสินค้าที่มีอยู่แล้ว


        เมื่อเลือกส่วนลดเชิงปริมาณที่ต้องการได้เป็นที่เรียบร้อย อย่าลืมคลิกที่ “บันทึกสินค้า” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกค่าที่เปลี่ยนแปลง 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.