×
การจัดการข้อมูลผู้ขาย

        ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลผู้ขายที่จะไปปรากฏในหน้าร้านค้าของคุณ คุณสามารถทำการแก้ไขได้โดยไปที่เมนู “ผู้ขาย” และเลือกเมนูย่อย “ข้อมูลบัญชีผู้ขาย” (รูปที่ 1) 

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานเมนูข้อมูลบัญชีผู้ขาย

        จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้ ดังตัวอย่างรูปที่ 2 คุณสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลที่ต้องการได้

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลผู้ใช้

        เมื่อคุณแก้ไขข้อมูลครบถ้วนตามต้องการแล้วต้องไม่ลืมที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยการคลิกที่ “บันทึก” ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.