×
การจัดการตัวแทน Affiliate

        ในกรณีที่ตัวแทนนำ URL ที่มี Affiliate Code ไปแนะนำบอกต่อ เพื่อชักชวนให้ลูกค้าเข้าไปซื้อสินค้าภายในร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องจัดการรายละเอียดค่าคอมมิชชั่น และรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการจัดการมีดังนี้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.