×
การจัดการบทความ (Content)

        ในส่วนของบทความ (Content) เป็นพื้นที่ที่ทางตะกร้าออนไลน์ (TakraOnline) สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าของร้านค้าออนไลน์ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างบทความแจ้งเรื่องราวกับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของธุรกิจของคุณ นโยบายร้านค้า ขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆ เพิ่มเติมที่คุณต้องการบอกให้ลูกค้าทราบ
        ซึ่งความแตกต่างระหว่างบทความ (Content) กับข่าวสารและประกาศ (Blog) คือ ลูกค้าไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของบทความได้ และลูกค้าไม่สามารถเลือกดูบทความตามเดือนที่โพสต์
        ในการใช้งานบทความสามารถจัดการได้ตามหัวข้อดังนี้

  1. การเปิด-ปิด การใช้งานบทความ (Content)
  2. การจัดการเนื้อหาของบทความ
  3. การจัดการเมนูของบทความ
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.