×
การจัดการรายการ Affiliate

        ในฐานะเจ้าของร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเรียกดู และจัดการข้อมูลตัวแทน Affiliate ได้ โดยการเข้าใช้งานและการจัดการสามารถทำได้ดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “AFFILIATE” เลือกเมนูย่อย “AFFILIATES”
        3. คุณจะพบรายละเอียดรายการตัวแทนจำหน่าย โดยเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถเพิ่ม, เรียกดู และแก้ไขข้อมูล ตัวแทนจำหน่ายสินค้าได้
        โดยการจัดการรายการตัวแทน Affiliate สามารถทำได้ดังนี้
        - การแก้ไข Affiliate
        ในกรณีที่คุณต้องการเรียกดู หรือแก้ไขข้อมูลของตัวแทน สามารถทำได้โดยคลิกที่ "แก้ไข" ด้านท้ายชื่อตัวแทนที่ต้องการ 
        คุณจะพบหน้าแก้ไข Affiliate โดยแสดงข้อมูลของตัวแทน Affiliate ท่านนั้น โดยคุณสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลของตัวแทน หรือทำการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติตัวแทนท่านนั้นได้

        - การเพิ่ม Affiliate
        ในกรณีที่ต้องการเพิ่มตัวแทน Affiliate ด้วยตัวคุณเอง ในฐานะเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถทำได้ โดยคลิกที่ "เพิ่ม" จากหน้ารายการ Affiliate
        คุณจะพบหน้าเพิ่ม Affiliate ให้คุณทำการระบุข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงจำเป็นต้องระบุข้อมูล
        เมื่อคุณทำการระบุข้อมูลครบถ้วน สามารถเลือกบันทึกข้อมูล Affiliate ที่เพิ่มได้ 2 แบบ คือ
                • เพิ่ม Affiliate และส่งอีเมล์ – ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลและส่งอีเมล์ไปให้ตัวแทน Affiliate เพื่อให้ตัวแทนทราบว่าบัญชีของพวกเขาได้รับการยอมรับแล้ว โดยปุ่มนี้จะปรากฎขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าของร้านเลือก "เปิดใช้งาน"
                • เพิ่ม Affiliate – ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลของตัวแทน Affiliate แต่ไม่มีการส่งอีมล์ ให้ทางตัวแทน
        - การลบ Affiliate 
        ในกรณีที่ต้องการลบตัวแทน Affiliatre ออกจากระบบ เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถลบออกได้ โดยทำเครื่องหมายด้านหน้าชื่อตัวแทน Affiliate ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ “ลบ”
 
        และทำการยืนยันการลบตัวแทน Affiliate โดยการคลิก “ตกลง” หรือในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบตัวแทนให้คลิกที่ “ยกเลิก” 
        ในกรณีที่เลือกตกลง ระบบจะทำการลบรายชื่อตัวแทน Affiliate ที่เลือก และแสดงข้อความแจ้งผลการลบตัวแทน Affiliate 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.