×
การจัดการสถานะออเดอร์

        การแสดงสถานะออเดอร์ที่ส่วนของการจัดการร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบว่าที่เมนูแดชบอร์ด ที่แท็บ “ออเดอร์ล่าสุด” จะแสดงรายการออเดอร์ของร้านค้าออนไลน์ของคุณ

        โดยข้อมูลที่ปรากฏมีดังนี้

        - วันที่ : แสดงวันที่และเวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า

        - ราคารวม : แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า

        - ดำเนินการ : แสดงสถานะการดำเนินการ

        - ชำระเงิน : แสดงสถานะการตรวจสอบชำระเงินของสินค้า เป็นสถานะที่รอให้ทางเจ้าของร้านตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า

        - แจ้งการชำระเงิน : แสดงสถานะการแจ้งชำระเงินจากลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้แจ้งผลการชำระเงิน

        - ลูกค้า : แสดงรหัสเข้าใช้งานของลูกค้า (ชื่อลูกค้าที่ใช้ในระบบ)

หรือในกรณีที่คุณต้องการดูรายการออเดอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเลือกดูรายการออเดอร์ได้จาก 2 วิธี คือ


วิธีที่ 1 : คลิกที่ “ดูทั้งหมด” จากหน้าแรกของระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

วิธีที่ 2 : หรือมาที่เมนู “ออเดอร์” เลือกเมนูย่อย “รายการออเดอร์”

ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีไหน คุณก็จะพบกับหน้ารายการออเดอร์ ดังตัวอย่าง

        รายละเอียดที่แสดงในเบื้องต้นมีดังนี้

        - ID : แสดงรหัสใบสั่งซื้อ (ระบบสร้างให้อัตโนมัติ)

        - ชื่อผู้ใช้ : แสดงชื่อชื่อผู้ใช้ของลูกค้าที่สั่งออเดอร์

        - วันที่สั่งซื้อ : แสดงวันที่ที่มีการสั่งซื้อสินค้า

        - ยอดออเดอร์ : แสดงยอดเงินรวมทั้งหมดที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

        - ดำเนินการ : แสดงสถานะการดำเนินการต่อออเดอร์นั้นๆ

        - ชำระเงิน : แสดงสถานะการชำระเงินของสินค้า

        - แจ้งชำระเงิน : แสดงสถานะการชำระเงินจากลูกค้า

        - ผู้สร้าง : ในกรณีที่ออเดอร์ถูกสร้างโดยผู้ดูแลระบบ ที่ข้อมูลผู้สร้างจะแสดงชื่อผู้ที่เปิดออเดอร์

        - แก้ไข : ในกรณีที่ต้องการเข้าไปดำเนินการออเดอร์ ให้คลิกที่แก้ไข

        - ติดตามออเดอร์ : ใช้เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อความที่ได้รับจากลูกค้า

        

        ในกรณีที่ต้องการจัดการออเดอร์ใดคุณสามารถคลิกที่ “แก้ไข” ด้านท้ายออเดอร์

        จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดออเดอร์ที่คุณได้เลือกเข้ามาดำเนินการ ดังรูป

        ในการจัดการออเดอร์เบื้องต้น ทางเจ้าของร้านต้องสามารถจัดการเรื่องสถานะการเงิน และสถานะออเดอร์ได้ เมื่อต้องการจัดการออเดอร์ ให้คุณคลิกที่ “แก้ไขออเดอร์”

        โดยการแก้ไขสถานะออเดอร์คุณสามารถในเบื้องต้น ดำเนินการ 2 ส่วน คือ

                - การแก้ไขสถานะการชำระเงิน

                - การแก้ไขสถานะออเดอร์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.