×
หน้าหลัก>การจัดการสินค้าประกอบในกลุ่มของสินค้าประกอบ
การจัดการสินค้าประกอบในกลุ่มของสินค้าประกอบ

        เมื่อเจ้าของร้านค้าได้ทำการสร้างกลุ่มของสินค้าประกอบเป็นที่เรียบร้อย เจ้าของร้านค้าต้องนำสินค้าที่ต้องการขายเป็นสินค้าประกอบมาใส่ในกลุ่มสินค้าประกอบที่ต้องการ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า โดยการเพิ่มสินค้าเพื่อเป็นตัวเลือกในกลุ่มสินค้าประกอบ เจ้าของร้านต้องสามารถจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ โดยการจัดการสินค้าเพื่อเป็นตัวเลือกในกลุ่มสินค้าประกอบมีดังนี้

                - การเพิ่มสินค้าประกอบให้กับกลุ่มสินค้าประกอบ

                - การแก้ไขสินค้าประกอบในกลุ่มสินค้าประกอบ

                - การลบสินค้าประกอบในกลุ่มสินค้าประกอบ รายละเอียดมีดังนี้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.