×
เริ่มต้นจัดการหมวดสินค้า

        ร้านค้าออนไลน์บน TakraOnline มีระบบการจัดหมวดสินค้ารองรับ เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามหมวดสินค้าที่ต้องการ ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาหรือเลือกชมสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น  (อาจจะกล่าวได้ว่าหมวดสินค้า ก็คือเมนูของประเภทสินค้าที่จะไปปรากฏให้ลูกค้าได้เลือกเข้าชมในประเภทสินค้าที่ต้องการ)
        ในหน้าร้านค้าออนไลน์ พื้นที่ที่จะปรากฏหมวดสินค้าจะแสดงภายใต้เมนู “สินค้า” และปรากฏที่พื้นที่ด้านหน้าเว็บไซต์ดังแสดงในรูปตัวอย่าง  (ขึ้นอยู่กับรูปแบบร้านค้าออนไลน์)

        โดยการแสดงหมวดสินค้าคุณสามารถแสดงหมวดสินค้าเป็นลำดับขั้นได้ ซึ่งระบบร้านค้าของตะกร้าออนไลน์จัดให้คุณสามารถสร้างหมวดหมู่สินค้าได้ตามต้องการ โดยลักษณะการแสดงหมวดสินค้าที่เมนูสินค้า ดังรูปตัวอย่าง

        เมื่อคุณต้องการจัดการหมวดสินค้า ทางเราแนะนำให้คุณทำการร่างโครงสร้างหมวดสินค้าที่ต้องการไว้ก่อนที่จะลงมือเพิ่มเติมหมวดสินค้าภายในระบบร้านค้าออนไลน์

        โดยการจัดการหมวดสินค้าคุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1.ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2.จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “แคตตาล๊อก” เลือกเมนูย่อย “หมวดสินค้า”

        3.ระบบจะแสดงหน้ารายการหมวดสินค้า ดังแสดงในรูปตัวอย่าง

        โดยการจัดการหมวดสินค้าสามารถจัดการได้ดังนี้

                - การเพิ่ม-ลบหมวดสินค้า

                - การแก้ไขหมวดสินค้า

                - การจัดลำดับหมวดสินค้า ในแต่ละหัวข้อมีการดำเนินการดังนี้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.