×
การจัดการเมนูของบทความ

        เมื่อคุณเตรียมบทความที่ต้องการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อย คุณจะต้องทำการสร้างเมนูบทความ เพื่อเชื่อมโยงเมนูกับบทความที่เตรียมไว้ หรือในกรณีที่ต้องจัดการเมนูบทความในการนำเสนอสามารถทำได้ โดยขั้นตอนในการจัดการมีดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู "บทความ" เลือกเมนูย่อย "เมนูของบทความ"
        3. ให้คุณคลิกไอคอน     ที่คอลัมน์รายการเมนู เพื่อดูรายการเมนูบทความ ในตำแหน่งการแสดงผลเมนูของบทความที่คุณต้องการ

        4. ระบบจะแสดงรายการบทความเบื้องต้นมาให้ดังตัวอย่าง

        5. จากนั้นคุณสามารถดำเนินการจัดการเมนูของบทความได้ ดังนี้
        - การเพิ่มรายการบทความ
        - การแก้ไขรายการบทความ
        - การลบรายการบทความ

การเพิ่มรายการบทความเข้าไปยังรายการเมนูเนื้อหา
        1. ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มรายการบทความ เข้าไปยังรายการแมนูเนื้อหาบทความ ให้คุณคลิก "เพิ่ม"

        2. จากนั้น ระบบจะแสดงส่วน "เพิ่มบทความ" โดยมีรายละเอียดที่คุณต้องกำหนดให้กับรายการเนื้อหาบทความที่ต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบ

        ซึ่งรายละเอียดของการเพิ่มบทความมีดังนี้
        - ชื่อ : ชื่อของรายการบทความ (ชื่อเมนูบทความ) ที่จะแสดงในแถบเมนูหลัก
        - คำบรรยาย : คำบรรยายรายการเนื้อหาบทความ
        - เมนูหลัก : ในเบื้องต้นระบบจะกำหนดให้เป็น Root (เป็นเมนูหัวข้อหลัก) เสมอ แต่ในกรณีที่คุณต้องการสร้างเมนูย่อยภายใต้เมนูหลัก คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้บทความที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นเมนูย่อยภายใต้เมนูหลักใด โดยเลือกชื่อเมนูหลักที่ต้องการให้เมนูย่อยไปเชื่อมโยง

        - ประเภทเมนู : ประเภทของเมนูจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
                1. Sub Menu : ในกรณีที่คุณต้องการให้บทความที่คุณสร้างขึ้น เป็นเมนูย่อยเพื่อบันทึกบทความอีกชั้นหนึ่ง ให้คุณเลือก "Sub Menu"
                2. Link to Content : ในกรณีที่คุณต้องการให้เมนูบทความที่คุณสร้าง เชื่อมโยงกับเนื้อหาบทความใดที่คุณเพิ่มไว้ในระบบ ให้คุณเลือก "Link to Content"
        - ลิงค์ไปที่เนื้อหา :  ในกรณีที่เลือกประเภทเมนูเป็น “Link to Content” ระบบจะแสดงส่วน “ลิงค์ไปที่เนื้อหา” ซึ่งเป็นข้อมูลของเนื้อหาบทความที่คุณสร้างไว้มานำเสนอ เพื่อให้คุณเลือกบทความที่ต้องการให้แสดงเมื่อลูกค้าคลิกมาที่เมนูที่คุณเพิ่มอยู่

        - เปิดการใช้งาน : ในกรณีที่คุณต้องการให้บทความในเมนูหลักนี้ถูกเผยแพร่ทันที ให้คุณทำเครื่องหมายถูกไว้ แต่ถ้าคุณยังไม่ต้องการให้รายการเนื้อหาบทความถูกแสดง ให้คุณนำเครื่องหมายถูกออก
        - อื่นๆ : เป็นพื้นที่ที่ให้เจ้าของร้านอย่างคุณ สามารถบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการบทความไว้ได้ โดยข้อมูลในช่องอื่นๆนี้จะไม่ปรากฎในหน้าเว็บไซต์
        3. เมื่อคุณทำการเพิ่มรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบทความเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "บันทึก" เพื่อเพิ่มรายการเนื้อหาบทความลงไปในรายการเมนูบทความ

        4. ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่มเมนูเนื้อหาใหม่เรียบร้อยแล้ว" เมื่อการบันทึกเสร็จสมบูรณ์

        5. เมื่อคุณมาที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ และชี้เมาส์ไปที่เมนูบทความ (ในกรณีที่เพิ่มเมนูบทความที่ส่วน Top) คุณจะพบว่าที่เมนยูบทความปรากฏรายชื่อเมนูเนื้อหาบทความที่คุณได้สร้างไว้ดังตัวอย่างการแก้ไขรายการบทความในรายการเมนูเนื้อหา
        1. ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขรายการบทความในรายการเมนูเนื้อหา ให้คุณคลิก "แก้ไข" ท้ายชื่อรายการบทความที่คุณต้องการแก้ไข

        2. ระบบจะแสดงหน้าแก้ไขบทความ โดยแสดงรายละเอียดที่เป็นข้อมูลเดิมไว้ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของเมนูบทความ และยังสามารถเปิด-ปิดการใช้งานเมนูบทความที่ต้องการให้ปรากฏหรือไม่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณได้เช่นกัน เมื่อคุณทำการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลของบทความเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "บันทึกเนื้อหา" เพิ่อให้ระบบทำการบันทึกการแก้ไขเมนูบทความ

         3.  ภายหลังที่คุณคลิก "บันทึกเนื้อหา" เพื่อให้ระบบทำการบันทึกผลที่เปลี่ยนแปลง เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจะแสดงข้อความ "บันทึกเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว"การลบรายการบทความออกจากรายการเมนูเนื้อหา
        1. ในกรณีที่คุณต้องการลบเมนูบทความ ออกจากรายการเมนูเนื้อหา ให้คุณคลิกในช่องสี่เหลี่ยม หน้ารายการบทความที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก "ลบ"

        2. ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบรายการบทความ ในกรณีที่คุณยืนยันการลบรายการบทความให้คลิก "OK" แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบรายการบทความ ให้คลิก "Cancel"

         3. ในกรณีที่คุณคลิก "OK" ระบบจะดำเนินการลบรายการเนื้อหาบทความ และแสดงข้อความ "ลบรายการเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว" รายการเนื้อหาบทความนั้นจะหายไปจากรายการเมนูเนื้อหาในแถบเมนูหลัก แต่บทความไม่ได้หายไปจากระบบ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.