×
เริ่มต้นจัดการโฆษณา
        ในส่วนของหน้าร้านค้าออนไลน์ มีการแบ่งพื้นที่ให้เจ้าของร้านค้าสามารถใส่โฆษณาเพิ่มเติมได้ โดยพื้นที่ของการโฆษณา

จะแสดงอยู่ภายใต้แบนเนอร์ และจำนวนโฆษณาสามารถใส่ได้ไม่เกิน 3 ภาพโฆษณา


โดยเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถจัดการโฆษณาได้ดังนี้

        1. คลิกเลือกที่เมนู “ตั้งค่าระบบ” จากนั้นเลือกเมนูย่อย “ตั้งค่าเบื้องต้น” 


        2. คุณจะพบรายละเอียดของการกำหนดค่าข้อมูลบริษัท จากนั้นให้คลิกเลือกที่หัวข้อ “การแสดงผล”  คุณจะพบรายการ

คุณสมบัติต่างๆ ที่สามารถเลือกเปิด หรือปิดใช้งาน

        3. จากนั้นเลื่อนหาข้อมูลของโฆษณา โดยข้อมูลที่สามารถจัดการมีข้อมูลดังนี้


        4. ในกรณีที่ต้องการ เปิด-ปิด การแสดงโฆษณา ให้ใช้งานที่ส่วน “โฆษณา” 

        5. เลือกจำนวนโฆษณาที่ต้องการใช้งาน สูงสุดไม่เกิน 3 โฆษณา

        6. โฆษณาสามารถใส่เป็นรูปภาพ หรือคลิปวีดีโอจาก YouTube โดยการใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

กรณีต้องการใส่รูปภาพ 

                o เลือก “รูปภาพ” ที่รูปแบบของรูปโฆษณาที่ต้องการ 

                o จากนั้นทำการอัพโหลดรูปภาพ ที่ส่วนรูปโฆษณา โดยขนาดของรูปภาพโฆษณาที่เหมาะสมคือ 321 x 154 px 

                o ในกรณีที่ต้องการใส่ลิงค์ที่โฆษณา ให้ระบุลิงค์ที่ "ลิงค์ของโฆษณา/Youtube"

กรณีต้องการใส่คลิปวีดีโอจาก YouTube

                o เลือก “Youtube” ที่รูปแบบของรูปโฆษณาที่ต้องการ 

                o ใส่ลิงค์หน้าคลิปวีดีโอจาก Youtube ที่ต้องการ โดยระบุลิงค์ที่ลิงค์ของโฆษณา/Youtube

        7. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่ “บันทึก” 
        
        8. สามารถตรวจสอบการปรากฏโฆษณาได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของท่าน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.