×
การจัดการ Social Media

        Marketplace จากทาง TakraOnline เรามีพื้นที่ให้คุณเชื่อมโยง Marketplace ของคุณเข้ากับ Social Media ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Google หรือ Line เองก็ตาม

        ในกรณีที่คุณมีการนำ Social Media มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมโยง Marketplace กับ Social Media ได้ เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางติดต่อกับคุณเพิ่มเติม โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เมนูย่อย "ตั้งค่าเบื้องต้น"

รูปที่ 1 เมนู "ตั้งค่าระบบ" เมนูย่อย "ตั้งค่าเบื้องต้น"


        2. จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ “ข้อมูลบริษัท” ก่อนในตอนแรก ให้คุณเปลี่ยนมาคลิกที่แท็บ "Social" คุณจะพบพื้นที่ตั้งค่า Social Media ดังรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แท็บ "Social" ใช้จัดการ Social Media


        3. ในพื้นที่นี้ คุณสามารถตั้งค่า Social Media ได้ทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

        1) การตั้งค่า Facebook ใช้ในกรณีที่คุณมีการใช้งาน Facebook Page เพื่อการนำเสนอข้อมูลร้านค้า หรือสินค้าให้ลูกค้าได้รู้จักอยู่แล้วนั้น ถ้าหากคุณต้องการเชื่อมโยง Facebook Page เข้ากับเว็บไซต์ Marketplace ของคุณ คุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

        - ให้คุณไปที่พื้นที่ "เปิดการใช้งาน Facebook Fanpage" จากนั้นเลือก "เปิด"

รูปที่ 3 พื้นที่เปิดการใช้งาน Facebook Page


        - หลังจากเปิดใช้งาน คุณจะเจอพื้นที่ Facebook's Page URL ให้คุณคัดลอก URL ของ Facebook Page ของคุณมาใส่ในพื้นที่นี้ โดยต้องมี http:// นำหน้าด้วย (http://www.facebook.com/ที่อยู่ Facebook Page ของคุณ) จากนั้นให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด แล้วคลิก "บันทึก"

รูปที่ 4 การใส่ลิงก์ Facebook Page ที่คุณต้องการเชื่อมโยง


        - ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์ของคุณเข้ากับ Facebook Page ที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน

รูปที่ 5 ข้อความแจ้งจากระบบ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์


        - และเมื่อคุณหรือลูกค้าเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Marketplace ของคุณ พื้นที่ด้านล่างสุด ทางด้านขวามือ จะมีพื้นที่ "ติดตามผ่านสังคมออนไลน์" ทั้งคุณและลูกค้าจะพบกับสัญลักษณ์ Facebook และเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะพบกับ Facebook Page ที่คุณได้ตั้งค่าเชื่อมโยงเอาไว้นั่นเอง

รูปที่ 6 พื้นที่ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ในหน้าร้านค้าออนไลน์


        2) การตั้งค่า Google  การเชื่อมโยง Google ของคุณเข้ากับเว็บไซต์ Marketplace ของ TakraOnline นั้น เป็นการให้ลูกค้านำ Link เว็บไซต์ Marketplace ไปแชร์บนไทมไลน์ Google ของลูกค้า ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะแชร์ลิงก์เว็บไซต์ Marketplace ของเรา ในพื้นที่ของลูกค้าหรือไม่

        คุณสามารถตั้งค่า Google ในร้านค้าของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        - ให้คุณไปที่พื้นที่ "เปิดใช้งาน Google Plus" แล้วเลือก "เปิด" จากนั้นในช่องลิงก์สำหรับแชร์ผ่าน Google Plus ให้คุณใส่ URL ของร้านค้าของคุณเข้าไป (ต้องมี http:// นำหน้าด้วย) และเมื่อคุณกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จากนั้น คลิก "บันทึก" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

รูปที่ 7 พื้นที่การตั้งค่า Google Plus


- ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า Google ในเว็บไซต์ Marketplace ของคุณ

รูปที่ 8 ข้อความแจ้งจากระบบ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์


        - และเมื่อคุณหรือลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ Marketplace ของคุณ ในพื้นที่ "ติดตามผ่านสังคมออนไลน์" ทั้งคุณและลูกค้าจะพบกับสัญลักษณ์ Google ที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้

รูปที่ 9 การแสดงสัญลักษณ์ Google ในหน้าเว็บไซต์ Marketplace

        3) การตั้งค่า Line ID ถ้าหากคุณต้องการให้ลูกค้าสามารถติดต่อคุณผ่านทาง Line ได้ ให้คุณกำหนดการแสดงผล Line ID โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        - ให้คุณมาที่พื้นที่ "ตั้งค่า Line" คุณจะพบพื้นที่ แสดง Line Account ให้คุณเลือก "เปิด"

รูปที่ 10 พื้นที่การตั้งค่า Line ID

        - เมื่อคุณเปิดใช้งาน Line Account บรรทัดต่อมาคุณจะพบพื้นที่ "ไอดี Line" ให้คุณกรอก Line ID ที่คุณต้องการใช้ติดต่อกับลูกค้าลงไป จากนั้นคลิก "บันทึก" (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 การกรอก Line ID ในระบบจัดการร้านค้าออนไลน์


        - ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า Line ID

รูปที่ 12 ข้อความแจ้งเตือนจากระบบ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์


        - เมื่อคุณหรือลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Marketplace จะพบ Line ID ปรากฎอยู่ที่มุมบนด้านขวามือ ดัง รูปที่ 13

รูปที่ 13 การแสดงผล Line ID ในหน้าร้านค้าออนไลน์


        4) การตั้งค่า Zopim Chat Zopim Chat เป็นบริการกล่องสนทนาที่คุณสามารถติดตั้งภายในเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายเพื่อใช้ในการติดต่อพูดคุยกับลูกค้า ซึ่งคุณสามารถสมัครใช้บริการ Zopim Chat โดยเข้าไปที่ www.zopim.com ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และให้คุณทำตามขั้นตอนดังนี้

        - ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาจนเจอพื้นที่ "ตั้งค่า Zopim Live Chat" และทำการเปิดใช้งาน Zopim Live Chat และนำโค้ดที่ได้จาก Zopim มาใส่ในพื้นที่ Zopim Live Chat Script แล้วคลิก "บันทึก" ดังรูปที่ 14

รูปที่ 14 การตั้งค่า Zopim Live Chat


        - ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" และเมื่อคุณหรือลูกค้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Marketplace คุณจะพบว่ามีกล่องสนทนาของ Zopim Live Chat ปรากฎอยู่ที่มุมล่างด้านขวามือ ดังรูปที่ 15

รูปที่ 15 การแสดงผล Zopim Live Chat ในหน้าเว็บไซต์ Marketplace

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.