×
การจัดเรียงกล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์
        ร้านค้าออนไลน์เวอร์ชันล่าสุดของ TakraOnline ได้มีการพัฒนาและเพิ่มเติมลูกเล่นใหม่ๆเข้ามา

เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นได้มากกว่าร้านค้าออนไลน์ หนึ่งในลูกเล่นนั้น คือการจัดเรียงกล่องสินค้าในการนำเสนอ

ในหน้าร้านค้าออนไลน์ หมายความว่าคุณสามารถสับเปลี่ยนองค์ประกอบในหน้าร้านค้าออนไลน์ ให้เป็นในแบบที่คุณต้องการได้

โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "ปรับแต่งหน้าร้าน" เมนูย่อย "จัดเรียงกล่องสินค้าหน้าร้าน"
 

        2. คุณจะพบพื้นที่ จัดเรียงกล่องสินค้าหน้าร้าน ซึ่งกล่องสินค้าที่คุณสามารถเรียงลำดับการแสดงผลได้นั้น มี 4 ส่วน ได้แก่
สินค้ามาใหม่, โปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า, สินค้าแนะนำ และสินค้าขายดี


        ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับการแสดงผลของกล่องสินค้าได้ทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน

2.1 จัดเรียงตามชื่อ  ในกรณีที่คุณคลิก "จัดลำดับตามชื่อ" กล่องสินค้าทั้ง 4 ส่วนในหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ

จะถูกเรียงลำดับโดยเริ่มต้นด้วย โปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า, สินค้าแนะนำ, สินค้าขายดี และสินค้ามาใหม่ ดังรูป ถ้าในกรณี

ที่คุณต้องการให้หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณนำเสนอกล่องสินค้าโดยเรียงลำดับตามนี้ คุณสามารถคลิก "บันทึก" ด้านล่าง

เพื่อบันทึกการตั้งค่าได้เลย หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

 

        ในกรณีที่คุณคลิก บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดการกล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์


        2.2 จัดเรียงตาม ID  ในกรณีที่คุณเลือก "จัดลำดับตาม ID" กล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกเรียง

ลำดับตาม ID ของแต่ละส่วน ( ID คือตัวเลขที่ปรากฎอยู่หน้าชื่อของกล่องสินค้า เป็นค่ามาตรฐานของระบบ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ )

โดยเริ่มต้นด้วย สินค้ามาใหม่, โปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า, สินค้าแนะนำ และสินค้าขายดี ดังรูป ถ้าในกรณีที่คุณต้องการให้

หน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณ นำเสนอกล่องสินค้าโดยเรียงลำดับตามนี้ คุณสามารถคลิก "บันทึก" ด้านล่างเพื่อบันทึก

การตั้งค่าได้เลย หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"


        ในกรณีที่คุณคลิก บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดกล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์


2.3 จัดเรียงตามความต้องการ  ในกรณีที่คุณไม่ต้องการจัดเรียงกล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์ตามชื่อ

หรือ ID คุณสามารถเรียงลำดับกล่องสินค้าด้วยตัวเองได้ โดยการคลิกค้างไว้ที่ชื่อกล่องสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง

จากนั้นให้คุณลากกล่องสินค้ามาไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นปล่อยเม้าส์ คุณจะพบว่า กล่องสินค้าถูกวางไว้ใน

ตำแหน่งที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว 

 
        และเมื่อคุณจัดวางกล่องสินค้าตามตำแหน่งที่ต้องการได้แล้ว ให้คุณคลิก "บันทึก" ด้านล่างเพื่อบันทึกการตั้งค่า

หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

 

        ในกรณีที่คุณคลิก บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดกล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.