×
การจัดเรียงกล่องสินค้าในหน้า Marketplace

        ในการแสดงข้อมูลสินค้าต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ Marketplace คุณสามารถจัดลำดับการนำเสนอกล่องสินค้าได้ด้วยตนเอง ให้เป็นในแบบที่คุณต้องการได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


        1. ให้คุณเข้าสู่ส่วนของผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่เมนู "ปรับแต่งหน้าร้าน" เมนูย่อย "จัดเรียงกล่องสินค้าหน้าร้าน" (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เมนูจัดเรียงกล่องสินค้าหน้าร้าน


        2. คุณจะพบพื้นที่ จัดเรียงกล่องสินค้าหน้าร้าน (รูปที่ 2) ซึ่งกล่องสินค้าที่คุณสามารถเรียงลำดับการแสดงผลได้นั้น มี 3 ส่วน ได้แก่ สินค้ามาใหม่, สินค้าแนะนำ และสินค้าขายดี

รูปที่ 2 พื้นที่เรียงกล่องสินค้าหน้าร้าน

        ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับการแสดงผลของกล่องสินค้าได้ทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกัน

        - จัดลำดับตามชื่อ : ในกรณีที่คุณคลิก "จัดลำดับตามชื่อ" กล่องสินค้าทั้ง 3 ส่วนในหน้าเว็บไซต์ Marketplace ของคุณ จะถูกเรียงลำดับโดยเริ่มต้นด้วย สินค้ามาใหม่, สินค้าแนะนำ และสินค้าขายดี ดังรูปที่ 3 ถ้าในกรณีที่คุณต้องการให้หน้าเว็บไซต์ Marketplace ของคุณนำเสนอกล่องสินค้าโดยเรียงลำดับตามนี้ คุณสามารถคลิก "บันทึก" ด้านล่าง เพื่อบันทึกการตั้งค่า หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

รูปที่ 3 คลิก "จัดลำดับตามชื่อ" เพื่อเรียงกล่องสินค้าตามชื่อ

        ในกรณีที่คุณคลิก "บันทึก" ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดกล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ข้อความจากระบบ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

        - จัดลำดับตาม ID : ในกรณีที่คุณเลือก "จัดลำดับตาม ID" กล่องสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกเรียงลำดับตาม ID ของแต่ละส่วน ( ID คือตัวเลขที่ปรากฎอยู่ด้านหน้าชื่อของกล่องสินค้า เป็นค่ามาตรฐานของระบบ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ ) โดยเริ่มต้นด้วย สินค้ามาใหม่, สินค้าแนะนำ และสินค้าขายดี ดังรูปรูปที่ 5 ถ้าในกรณีที่คุณต้องการให้หน้าเว็บไซต์ Marketplace ของคุณ นำเสนอกล่องสินค้าโดยเรียงลำดับตามนี้ คุณสามารถคลิก "บันทึก" ด้านล่างเพื่อบันทึกการตั้งค่าได้เลย หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

รูปที่ 5 การแสดงผลกล่องสินค้าเมื่อเรียงตาม ID

        ในกรณีที่คุณคลิก บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดกล่องสินค้าในหน้าเว็บไซต์ Marketplace

        - จัดเรียงตามความต้องการ : ในกรณีที่คุณไม่ต้องการจัดเรียงกล่องสินค้าในหน้าเว็บไซต์ Marketplace ตามชื่อ หรือ ID คุณสามารถเรียงลำดับกล่องสินค้าด้วยตัวเองได้ โดยการคลิกค้างไว้ที่ชื่อกล่องสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่ง จากนั้นให้คุณลากกล่องสินค้ามาไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นปล่อยเม้าส์ คุณจะพบว่า กล่องสินค้าถูกวางไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก"

 

รูปที่ 6 การเรียงกล่องสินค้าด้วยตัวเอง


        และเมื่อคุณจัดวางกล่องสินค้าตามตำแหน่งที่ต้องการได้แล้ว ให้คุณคลิก "บันทึก" ด้านล่างเพื่อบันทึกการตั้งค่า หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการจัดลำดับ ให้คุณคลิก "ยกเลิก" ในกรณีที่คุณคลิก บันทึก ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการจัดลำดับเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการจัดกล่องสินค้าในหน้าเว็บไซต์ Marketplace

        และเมื่อคุณหรือลูกค้าเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Marketplace คุณจะพบว่ากล่องสินค้าถูกเรียงไว้ตามลำดับที่คุณจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.