×
การดูรายการบัตรของขวัญทั้งหมดในร้านค้า

        เมื่อมีการเปิดใช้งานบัตรของขวัญ เจ้าของร้านสามารถเข้าไปจัดการรายการบัตรของขวัญทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบได้

โดยขั้นตอนการจัดการมีดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)

        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “การตลาด” เลือกเมนูย่อย “บัตรของขวัญ” ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 เมนูบัตรของขวัญ


        3. ระบบจะพาคุณมายังหน้ารายการบัตรของขวัญ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้ารายการบัตรของขวัญ


        4. คุณสามารถเข้าไปแก้ไขรายการบัตรของขวัญที่มีทั้งหมด หากคุณต้องการแก้ไขรายการบัตรของขวัญใด ให้คุณคลิก สัญลักษณ์ “แก้ไข” ท้ายรายการบัตรของขวัญนั้น ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 3

รูปที่ 3 ปุ่มแก้ไข


        5. ระบบจะพาคุณมายังหน้าแก้ไขบัตรของขวัญ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่คุณต้องการได้ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าแก้ไขบัตรของขวัญ


        6. เมื่อคุณทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คุณ คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง


        หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าเปิดใช้งานบัตรกำนัล ลูกค้าจะสามารถระบุชื่อผู้รับ และข้อความที่ฝากถึงผู้รับได้ ซึ่งในกรณีนี้ เจ้าของร้านสามารถ คลิก “พิมพ์” เพื่อพิมพ์บัตรของขวัญ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5 แล้วส่งให้บุคคลที่ลูกค้าได้แจ้งมายังร้านค้าได้ (ที่อยู่ของผู้รับลูกค้าสามารถระบุได้ก่อนทำการชำระเงินค่าบัตรของขวัญ)

รูปที่ 5 ปุ่มพิมพ์


        ซึ่งบัตรของขวัญที่เจ้าของร้านสั่งพิมพ์นั้น จะปรากฏรายละเอียด ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 5 ซึ่งบุคคลที่ลูกค้าต้องการส่งบัตรของขวัญให้นี้ สามารถนำ Code ที่ระบุอยู่บนบัตรของขวัญมาใช้เป็นส่วนลด (500 บาท) ในการซื้อสินค้าในร้านค้าเดียวกันได้

รูปที่ 6 รูปแบบบัตรของขวัญที่สั่งพิมพ์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.