×
การตรวจสอบคะแนนสะสม

        เมื่อเจ้าของร้านทำการเปิดใช้งานระบบคะแนนสะสมแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมของตนเองได้ เพื่อนำคะแนนสะสมไปใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าในร้านครั้งถัดไป โดยสามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ตรวจสอบผ่าน E-mail

        สำหรับการซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ทุกครั้ง หากลูกค้ามีการระบุ E-mail ติดต่อกลับที่ถูกต้อง ลูกค้าจะได้รับ E-mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1 E-mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า


        ซึ่งภายใน E-mail จะมี การแจ้งคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับหลักการซื้อสินค้ารายการนั้น ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 คะแนนสะสมของคุณ


วิธีที่ 2 ตรวจสอบผ่านบัญชีผู้ใช้

        หมายเหตุ : กรณีนี้ลูกค้าจะต้องเป็นสมาชิกในร้านนั้น เท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยวิธีนี้ได้ ขั้นตอนการตรวจสอบคะแนนสะสมมีดังนี้

        1. ให้ลูกค้าเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้น คลิกที่ “บัญชีผู้ใช้” ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 เมนูบัญชีผู้ใช้


        (ในกรณีที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์มาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน) จากนั้น คลิก “เข้าสู่ระบบ” ดังตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าเข้าสู่ระบบ


        ระบบจะพาคุณเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ ซึ่งปรากฏหน้าแรกเป็นหน้า “แดชบอร์ด” เสมอ ให้คุณ เลือกหัวข้อ “คะแนนสะสม” ดังตัวอย่าง รูปที่ 5

รูปที่ 5 เมนูคะแนนสะสม


        คุณจะพบหน้าข้อมูลคะแนนสะสม ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 6

รูปที่ 6 หน้าคะแนนสะสม


        คุณสามารถเข้าไปดูคะแนนสะสมได้ โดยเลื่อนมายังรายการสินค้าล่าสุดที่คุณเพิ่มทำการสั่งซื้อไป ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 7

รูปที่ 7 คะแนนสะสมของคุณ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.