×
การตรวจสอบยอดเงินในบัญชี

        ในกรณีที่คุณต้องการตรวจสอบสถานะยอดเงินในบัญชีการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่คุณต้องการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีตนเอง ซึ่งจะเป็นยอดเงินที่เจ้าของร้านจะจ่ายให้กับผู้ขาย รวมทั้งยอดของค่านายหน้าที่ถูกหักเพื่อจ่ายให้กับเจ้าของ Marketplace นั้น สามารถทำได้ โดยการคลิกที่เมนู “ผู้ขาย” และเลือกเมนูย่อย “ยอดเงินในบัญชี” (ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูยอดเงินในบัญชี

        ภายหลังการคลิกเมนูยอดเงินในบัญชี คุณจะพบหน้า “รายการยอดในบัญชี” ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายออเดอร์แต่ละรายการ, ค่านายหน้าที่ถูกหักไป และการจ่ายเงินจากทางเจ้าของ Marketplace

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงยอดในบัญชี

โดยรายละเอียดที่พบมีดังนี้

        - PayoutID : รหัสของการดำเนินการการขายที่เกิดขึนบน Marketplace

        - ช่วงเวลาการขาย : แสดงช่วงวันที่ของการซื้อ-ขาย เพื่อให้คุณทราบว่ายอดเงินที่ทางเจ้าของMarketplace ชำระให้นั้น ครอบคลุมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่

        - ยอดออเดอร์ : แสดงยอดออเดอร์ที่เกิดจากการซื้อจากลูกค้า

        - ค่านายหน้า : แสดงค่านายหน้าที่ทางเจ้าของ Marketplace หักไปจากยอดออเดอร์ของคุณ

        - ยอดชำระ : แสดงยอดเงินของออเดอร์ที่คุณจะได้รับ หากมีการส่งมอบเงินจากทางเจ้าของMarketplace มาให้ระบบจะแสดงยอดชำระเป็นจำนวนติดลบ

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่แจ้งชำระเงินมาจากทางเจ้าของ Marketplace


        - วันที่  : แจ้งวันที่ที่มีการดำเนินการในออเดอร์นั้นๆ
        - ชำระเงิน : แสดงข้อมูลการชำระเงิน หากเป็นการชำระเงินจากทางเจ้าของ Marketplace ข้อความจะแสดงตามข้อความที่เจ้าของ Marketplace เป็นผู้ระบุ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.